Nieuws

Volksheld Paul Rusesabagina is afgelopen zaterdagochtend vervroegd vrijgelaten. De Belgische Rwandees werd in 2020 opgepakt en in 2021 veroordeeld in Rwanda tot 25 jaar celstraf wegens terrorisme.

Rusesabagina redde tijdens de genocide in 1994 meer dan 1.200 mensenlevens door ze in een hotel onderdak te bieden. Dit verhaal werd later verfilmd tot de film Hotel Rwanda. In 1996 vluchtte Rusesabagina Rwanda uit, omdat hij in conflict was met de Rwandese regering geleid door Paul Kagame. Hij woonde vervolgens in België en in de VS. Vanuit daar leidde hij een coalitie van oppositiegroepen tegen Kagame, president van Rwanda sinds 2000.

In 2020 werd hij opgepakt toen hij vanuit de VS via Dubai naar Burundi wilde vliegen, hier was hij uitgenodigd om een lezing te geven. Dit bleek uit eindelijk een valstrik te zijn, zijn vliegtuig landde namelijk in Rwanda in plaats van in Burundi. Een paar dagen later verscheen hij geboeid in Kigali, waar hij werd vastgezet op verdenking van terrorisme.

Rusesabagina wordt hier voorgeleid tijdens zijn proces
(Photo by Simon Wohlfahrt / AFP)

Rusesabagina zelf meende dat hij was opgepakt vanwege zijn kritiek op president Kagame. Mensenrechtenorganisaties wereldwijd zoals Amnesty en Human Rights Watch bekritiseerde Kagame omdat hij oppositie, critici en journalisten de mond snoerde. De regering ontkende echter mensen op te pakken om hun politieke opvattingen.

Samen met een twintigtal andere mensen stond de 67-jarige Rusesabagina van februari tot juli 2021 terecht in Kigali. Het was bekend dat hij betrokken was bij de oprichting van oppositiepartij MRCD. Bij aanslagen waar de rebellengroep FLN, de gewapende arm van de MRCD, achter zou zitten, waren negen doden gevallen. Rusesabagina ontkende echter elke betrokkenheid bij die aanslagen. Tijdens het proces kwamen er tegenstrijdige verklaringen over Rusesabagina’s rol bij die aanslagen. Hij kreeg echter eindelijk alsnog 25 jaar cel.

Rusesabagina werd zaterdagochtend vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis, omdat zijn straf „op presidentieel bevel is omgezet na een verzoek om clementie”. Dat liet een woordvoerder van de Rwandese regering vrijdag aan verschillende internationale persbureaus weten.

Bronnen

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/24/regering-rwandese-criticus-en-oud-hotelmanager-paul-rusesabagina-wordt-vervroegd-vrijgelaten-a4160399

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/van-hotel-rwanda-held-naar-terrorist-en-onderhandelingstroef~bffe2ff6/

Voorwoord

Op 21 januari 2023 berichtte dagblad Trouw dat de Rwandese journalist John Ntwali om het leven was gekomen in Kigali, Rwanda.

John Ntwali ging enige dagen daarvoor vanuit huis naar zijn werk, waar hij nooit is aangekomen. De woordvoerder van de politie meldde dat hij was overleden naar aanleiding van een ongeval.

Human Rights Watch plaatste vraagtekens bij zijn overlijden. Ntwali was één van de laatste journalisten die nog kritisch durfde te schrijven over het regiem van Rwanda. Hij werd het afgelopen jaar meerdere malen gearresteerd.

John Ntwali staat inmiddels op een lange lijst met namen van personen die de dood hebben gevonden nadat zij zich kritisch durfden uit te spreken over de mensenrechten in Rwanda. Hij zal waarschijnlijk niet de laatste zijn.

Ondanks het feit dat de ogen van wereldleiders langzaam open gaan over de zorgelijke situatie in Rwanda, gaan wij in 2023 onverminderd door met onze demonstraties en acties. In Nederland moet immers nog veel  gebeuren om ook hier de ogen te openen van politici en bestuurders.

maart 2023,
Frans Zwanenburg, voorzitter FFDR

Doelstelling

De stichting FFDR (Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda) is in 2009 opgericht. Zij heeft tot doel samen te werken met en steun te verlenen aan personen en organisaties die:
· vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid in Rwanda bevorderen,
· de sociale en economische stabiliteit van Rwanda bevorderen,
· de Rwandese bevolking informeren over staatsinrichting, politiek, burgerrechten en -plichten,
· open, transparante en democratische verkiezingen in Rwanda mogelijk maken.

De stichting werft daarvoor fondsen in Nederland en daarbuiten.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Het bestuur heeft zich tot taak gesteld om financiële middelen te verwerven voor proces- en publiciteitskosten. Zij zet zich in om de situatie van Victoire Ingabire zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en zal zich beperken tot de humanitaire kant van de zaak van Victoire.

Bestuur
Frans Zwanenburg is voorzitter van de FFDR: verslaggeving en correspondentie worden waargenomen door Marianne Vink; Régine Uwineza is naast penningmeester ook postadres, Noreen Zwanenburg en Clément H. ondersteunen het bestuur op het gebied van de Sociale Media.

Ontwikkelingen rond Victoire
De jongste zoon van Victoire heeft meerdere nummers uitgebracht over zijn persoonlijke situatie. In maart wordt hij uitgenodigd om op te treden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor de uitreiking van de Victoire Ingabire Prijs voor vrede en democratie 2022 in Brussel.
Victoire krijgt van de autoriteiten geen reactie als zij een visum aanvraagt om het huwelijk van haar oudste zoon bij te wonen. Victoire voelt zich vaak alleen, zij heeft het er moeilijk mee dat mensen uit haar omgeving worden opgepakt.
Om toch het gevoel van familie te hebben, nodigt ze tijdens de feestdagen een groep weeskinderen uit. Ze kookt voor ze en maakt er een gezellige dag van.
In juni ontvangt zij bezoek van diverse delegaties die in Rwanda zijn voor de Commonwealth-bijeenkomst, waaronder de Engelse delegatie. Ook krijgt ze bezoek uit Nederland van o.a. de woordvoerder Buitenlandse Zaken en de voorzitter van de Vaste Kamercommissie EZK. Victoire heeft regelmatig contact met de Nederlandse ambassade.
De groep van 9 mensen die in september 2021 is opgepakt, zit nog steeds vast zonder gegronde redenen. Zij worden feitelijk verdacht van terrorisme. Amnesty International en Human Rights Watch schrijven een kritisch stuk over de mensenrechten in Rwanda.
Victoire en de internationale pers vragen aandacht voor het uitzetten van vluchtelingen/asielzoekers naar Rwanda, in navolging van Australië.

Activiteiten
Rechtszaak Thérèse Dusabe, moeder van Victoire:.
Op 7 mei kan Thérèse bij de IND een ID-kaart halen met een geldigheid van 1 jaar. Het Europese Hof constateert dat het innemen van het paspoort van Thérèse onrechtmatig is. De Nederlandse Staat moet vóór 16 januari 2023 het paspoort teruggeven, inclusief een schadevergoeding betalen. (Bij negatief advies moet het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen 3 maanden met een toelichting komen op hun beslissing).
Gabriel Niyitegeka, zwager van Victoire:
Gabriël krijgt in 2021 geen enkele bericht van de IND in zijn 1F-procedure.

Pierre Karangwa:
Pierre wordt beschuldigd van deelname aan de genocide. Hij zit sinds de zomer in voorarrest. Het OM eist ‘uitzetten’, maar de Rechtbank in Den Haag doet op 9 november uitspraak dat de uitlevering van Pierre ontoelaatbaar is. De Rechtbank is van mening dat er duidelijke twijfels bestaan over de rechterlijke onafhankelijkheid in Rwanda. Wij zijn blij met de uitspraak maar teleurgesteld dat het OM in Hoger Beroep is gegaan bij het Gerechtshof. Medio oktober wordt in dagblad Trouw aandacht besteed aan zijn situatie.

Hoorzitting Tweede Kamer op 9 juni over de 1F-procedure:
Wij wonen de zitting bij waarin o.a. medewerkers van de IND worden gehoord. Zij spreken over een ‘zorgvuldige’ procedure. Bij lastige vragen verwijzen zij stelselmatig naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat levert immers de ambtsberichten op basis waarvan mensen hun Nederlands Staatsburgerschap moeten inleveren en vervolgens kunnen worden uitgezet naar Rwanda. Opvallend is de formele houding van de medewerkers van de IND, de emotionele verhalen van betrokkenen en de kritische opmerkingen van deskundigen. Zij noemen de 1F-procedure onrechtmatig en twijfelen aan de betrouwbaarheid van ‘de ambtsberichten uit Rwanda’.

Raad van State:
Wij vragen bij de bestuursrechter van de Raad van State aandacht voor de 1F-procedure. De Raad wil echter niet met ons in gesprek gaan.

Zembla:
Op het Prinses Irenepad is er uitgebreid contact met medewerkers van Zembla, zowel voorafgaand aan de reportages als na de hoorzitting op 9 juni.
WK Wielrennen 2025:
Er is contact met de persvoorlichter van de Ned. Wieler Unie over het WK-Wielrennen 2025 dat in Rwanda zal plaatsvinden.

Crèche Intango:
Via het Informatiebulletin vragen wij donaties voor de crèche en informeren wij de belangstellenden.
Er komen inmiddels ruim 100 kinderen naar de crèche. Ook in Rwanda is het leven veel duurder geworden.
Van het geld worden o.a. stoelen gekocht, boeken en melk voor de kinderen, vaak het enige voedsel dat zij krijgen.
Wij maken ons zorgen om de lokatie van de twee crèches omdat die vlakbij de grens liggen met Congo. Het is onrustig in het gebied en er zijn veel militairen vanwege de ongeregeldheden in Oost Congo. De vrouwen kunnen niet naar hun werk in Congo met alle gevolgen van dien.

Eindejaarsactie:
Dit jaar kunnen we weer kaarsen uitdelen: aan de vrijwilligers, aan de kerken die betrokken zijn en dit keer ook aan onze donateurs.

Victoire Ingabire Umuhoza Prijs 2022:
Op 19 maart jl. wordt onder grote belangstelling in Brussel voor de 11e keer de Victoire Ingabire Umuhoza Prijs voor Democratie en Vrede uitgereikt. De “Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix (RIFDP)” heeft de onderscheiding toegekend aan John Philpot. Hij is een Canadees advocaat, al bijna 40 jaar lid van de balie van Quebec en al bijna 25 jaar gespecialiseerd in internationaal strafrecht. Via een internetverbinding spreekt Victoire de zaal toe.

Contact met de politiek:
Wij blijven met regelmaat brieven sturen naar de Vaste Kamercommissies van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Ontwikkelingssamenwerking, Economische zaken en een aantal politici. Wij vragen aandacht voor de situatie van de oppositie in Rwanda, de arrestaties, de verdwijningen, de vrijheidsbeperking van Victoire en de toepassing van de 1F-procedure in Nederland.
Onze brief over de routekaart van Victoire betreffende hervormingen van de politiek in Rwanda, wordt door de voorzitter van de Tweede Kamer, mw. Bergkamp, doorgestuurd naar de leden van de Vaste Kamercie Buitenlandse Zaken.
We informeren alle leden van de fracties in de Tweede Kamer die Rwanda in hun portefeuille hebben, schrijven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en aan de Raad van State.
Wij wijzen de kamerleden op een tweedelige reportage van Zembla, die wordt uitgezonden op 12 mei en 15 september. In de eerste aflevering onderzoekt het team van Zembla hoe de jarenlange financiële steun van Nederland heeft bijgedragen aan een onafhankelijke Rwandese rechtsstaat. In deel twee wordt onderzocht of de lange arm van Rwanda echt tot in Nederland reikt en wat de Nederlandse Overheid hiervan weet: ‘Zembla’ onderzoekt de grenzeloze macht van een dictatuur. Zembla beoogt met deze reportages dat er een wet moet komen die mensen beschermt tegen intimidatie.

Demonstratie op het Plein in Den Haag:
In verband met de verbouwing van het gebouw van de Tweede Kamer, staan we sinds september 2021 op het Prinses Irenepad 1 in Den Haag, voor de ingang van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is een kleine ruimte waar niet veel demonstraties kunnen worden gehouden. Het is daarom zaak om de vergunning steeds tijdig aan te vragen. Een enkele keer lukt het toch niet, daardoor is er een onderbreking in ons ritme van demonstreren.
We hebben een nieuwe banner waarop de namen staan van mensen die zijn uitgezet naar Rwanda of waarvoor uitzetting dreigt. Later in het jaar komt er een nieuwe banner waarin we aandacht vragen voor de situatie van Pierre Karangwa. Onze aandacht blijft gericht op de 1F-procedure. (Met deze procedure dreigen Rwandezen hun Nederlands Staatsburgerschap te verliezen.) In principe zijn we er 1 x per veertien dagen van 11.00 – 13.00 uur: 13 januari, 3 februari, 3, 17 en 31 maart, 1, 14 en 28 april, 12 mei, 2,16 en 30 juni. Na de zomerstop zijn we er op 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 17 november, 1 en 15 december.

Voorlichting
Het informatiebulletin Victoire verschijnt dit jaar 8 keer. Het wordt gestuurd aan belangstellenden, Hart van Holland, Omroep Zuidplas en de kerken in Zevenhuizen/Moerkapelle, Oegstgeest en Katwijk.

Sociale Media
Website: Clément H. houdt de website bij. Alle informatie die van belang is wordt op de site gezet: reportages, films, belangrijke berichten uit de pers, boeken over Rwanda, petities etc.

Instagram en Facebook: Noreen Zwanenburg maakt ons zichtbaar op Instagram en Facebook. Noreen werkt nauw samen met Clément om zoveel mogelijk informatie via de sociale media te verspreiden.

Financiën
Dankzij de donateurs zijn wij in staat ons financiële steentje bij te dragen voor de missie van Victoire Ingabire en voor haar veiligheid. Daarnaast vragen wij vrijwillige bijdragen/donaties voor de crèche Intango.

Contact
Stichting FFDR
Celebesstraat 28
2341 XJ Oegstgeest
Email: info@ffdr.nl
Website: www.ffdr.nl
Facebook: ffdr
Instagram: @ffdr.nl

Vergaderingen
Het bestuur komt in het verslagjaar zes keer bijeen: 10 januari, 21 februari, 25 april, 13 juni
24 oktober en 28 november. Daarnaast is er veel contact en overleg via app, e-mail of tijdens de demonstraties.

Financiën
De Stichting heeft een bankrekening specifiek voor steun aan Victoire Ingabire (publiciteits- en proceskosten). Deze rekening wordt ook gebruikt voor donaties voor de crèche Intango in Kigali.

Op 4 maart jl. is in Brussel de Victoire Ingabire Prijs voor vrede en democratie 2023 uitgereikt aan wijlen John Williams Ntwali en M. Kambale Musavuli.

John Williams Ntwali kreeg de prijs postuum voor zijn uitzonderlijke moed. Hij onderging het trieste lot van vele journalisten in Rwanda die vrijuit durven te spreken. Op 43 jarige leeftijd kwam hij om het leven. John Ntwali stond al op een zwarte lijst van tot zwijgen te brengen journalisten.

Death of Rwandan journalist John Williams Ntwali must be investigated -  International Press Institute
John Williams Ntwali (Bron: International Press Institute)

M. Kambale Musavuli is een zoon van Afrika. Hij komt oorspronkelijk uit de Democratische Republiek Congo en is een van de belangrijkste politieke en culturele stemmen in Congo. Hij is mensenrechtenactivist, studentencoördinator en nationaal woordvoerder van het Centrum voor Onderzoek naar Congo-Kinshasa. De professionele activiteiten, publicaties en publieke engagementen van deze zoon van Afrika weerspiegelen zijn onwrikbare inzet voor vrede en rechtvaardigheid in Congo.

M. Kambale Musavuli (Bron: Sindayiganza.com)

Dagblad Trouw bericht op 21 januari 2023, dat de journalist John Williams Ntwali om het leven is gekomen in Kigali, Rwanda.

Ntwali ging naar zijn werk, maar is daar nooit aangekomen. Vorige week meldde de woordvoerder van de politie dat hij dood was. Zijn telefoon doet het niet meer.

Human Rights Watch plaatst vraagtekens bij zijn overlijden. Ntwali was één van de weinigen die in Rwanda nog kritisch durfde te schrijven over het regime. Ntwali werd voor zijn overlijden meermaals gearresteerd.

John Williams Ntwali. © Private

Lees hieronder het artikel van Human Rights Watch:

https://www.hrw.org/news/2023/01/20/rwanda-suspicious-death-investigative-journalist

Lees hieronder het artikel van NRC:

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/23/verdachte-dood-van-zeldzame-kritische-journalist-in-rwanda-a4155017

Het onderzoeksjournalistieke programma Zembla doet onder zoek naar Rwanda met als hoofdvraag : hoe heeft de jarenlange financiële steun van Nederland bijgedragen aan een onafhankelijke Rwandese rechtsstaat?

De tweede aflevering met de onderzoeksresultaten van Zembla is uitgezonden op 15 september, via de onderstaande link kunt u de uitzending terugkijken.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-lange-arm-van-rwanda

Het onderzoeksjournalistieke programma Zembla doet onder zoek naar Rwanda met als hoofdvraag : hoe heeft de jarenlange financiële steun van Nederland bijgedragen aan een onafhankelijke Rwandese rechtsstaat?

Van de onderzoeksresultaten is al een uitzending uitgezonden, deze kunt u terugkijken middels de onderstaande link:

http://bnnvara.nl/zembla/videos/579475

Bron: Zembla-BNNVARA

Afbeelding
Herdenking bericht vanuit Afrikaanse Unie

bron: Africanews.com

Dit jaar is voor de 28e keer de genocide in Rwanda herdacht. Ter gelegenheid hiervan is een podcast gemaakt door Radio 1, programma Vroeg! waarin Anneke Verbraeken is geïnterviewd. Zij schetst een beeld van de Rwandese geschiedenis en de gevolgen daarvan. 

U kunt de podcast beluisteren via de onderstaande link:
https://www.nporadio1.nl/podcasts/vroeg/68003/7-4-28-jaar-na-de-rwandese-genocide-dit-kan-zo-weer-gebeuren


Op de opiniepagina van de Volkskrant verscheen op 20 april een column van Anneke Verbraeken: “Het Westen moet ook sancties instellen tegen Rwanda. In dat land vinden opnieuw mensenrechtenschendingen plaats, nu tegen politici van de oppositie en journalisten.”

De column kunt u lezen via de onderstaande link:

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-stop-de-steun-aan-rwanda-waar-alle-kritische-geluiden-weggevaagd-worden~bc3b39fe/


Amnesty International en Human Rights Watch hebben een kritisch stuk geschreven over de mensenrechten in Rwanda. 

Het artikel kunt u lezen via de onderstaande link:

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/eerlijk-proces

Op 19 maart jl. is in Brussel voor de 11e keer de Victoire Ingabire Umuhoza Prijs voor Democratie en Vrede uitgereikt. De “Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix (RIFDP)” heeft deze onderscheiding toegekend aan John Philpot. Hij is een Canadees advocaat, al bijna 40 jaar lid van de balie van Quebec en gespecialiseerd in internationaal strafrecht, dat hij al bijna 25 jaar beoefent.

John Philpot heeft een sleutelrol gespeeld in de fundamentele strijd voor het recht op en advocaat naar keuze voor een internationaal gerecht en met name voor het ICTR waar één van zijn cliënten zich na een hongerstaking door hem mocht laten vertegenwoordigen.

In de overtuiging dat onpartijdige rechtspraak de eerste stap is op weg naar verzoening, heeft hij blijk gegeven van een grenzeloze strijdlust bij de verdediging van onschuldige beklaagden die om politieke redenen het doelwit waren en heeft hij de vrijspraak van één van hen verkregen.

In 2014 was hij mede-auteur van een verzamelboek over dit onderwerp getiteld ‘Justice belied’, met als ondertitel: The imbalances of International Criminal Justice.

John Philpot

 


Voorwoord

In het verlengde van de coronamaatregelen gaat het met name in de politieke discussie steeds meer over “de klassieke grondrechten” die in Nederland en andere Europese landen volgens critici met voeten worden getreden.

De klassieke grondrechten worden in het eerste hoofdstuk van onze Grondwet beschreven. Het zijn rechten die burgers de vrijheid geven om te leven zonder bemoeienis van de overheid. Ook bevat de Grondwet de rechten om deel te nemen aan de samenleving en de politiek. Bekende voorbeelden van grondrechten zijn: vrijheid van meningsuiting; recht op privacy; kiesrecht; recht op gelijke behandeling.

Wij mogen ons in Nederland rijk rekenen dat de grondrechten bestaan. Dat wij vrij uit mogen spreken, dat wij volksvertegenwoordigers kunnen kiezen, dat er diverse regels zijn met betrekking tot het behoud van onze privacy en dat de Nederlander, ook als je uit een ander land komt, een gelijke behandeling krijgt.

In Rwanda bestaan deze waardevolle grondrechten niet. Daar wordt vrijuit spreken bestraft met een aanhouding en/of gevangenschap. Zijn verkiezingen van het parlement een toneelstukje geworden. Zit de president daardoor vast op zijn troon. Privacy bestaat niet. Gelijkheid voor burgers evenmin. Burgers hebben zeker geen vrijheid om een leven te leven zonder directe bemoeienis van de overheid. Rwandezen zijn voornamelijk bang.

Victoire Ingabire vecht vanaf 2010, vanuit de oppositie, voor grondrechten van en voor burgers. Met gevaar voor haar eigen leven probeert zij democratie en gelijke rechten en kansen voor burgers te realiseren. Grondrechten voor burgers zijn nog ver weg. Victoire en een groep vertrouwelingen geven niet op. Wij geven ook in 2022 niet op en steunen Victoire en de positieve beweging  in Rwanda. Wij houden hoop. Dat verdienen de Rwandezen.

februari 2021,

Frans Zwanenburg, voorzitter FFDR 

Doelstelling

De stichting FFDR (Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda) is in 2009 opgericht. Zij heeft tot doel samen te werken met en steun te verlenen aan personen en organisaties die:

  • vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid in Rwanda bevorderen,
  • de sociale en economische stabiliteit van Rwanda bevorderen,
  • de Rwandese bevolking informeren over staatsinrichting, politiek, burgerrechten en -plichten,
  • open, transparante en democratische verkiezingen in Rwanda mogelijk maken.

De stichting werft daarvoor fondsen in Nederland en daarbuiten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur heeft zich tot taak gesteld om financiële middelen te verwerven voor proces- en publiciteitskosten. Zij zet zich in om de situatie van Victoire Ingabire zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en zal zich beperken tot de humanitaire kant van de zaak van Victoire.

Bestuur

Frans Zwanenburg is voorzitter van de FFDR: verslaggeving en correspondentie worden waargenomen door Marianne Vink; Régine Uwineza is naast penningmeester ook postadres, Noreen Zwanenburg ondersteunt het bestuur op het gebied van de Sociale Media.

Ontwikkelingen rond Victoire

Victoire moet zich ook dit jaar verschillende keren voor verhoor melden bij de politie/inlichtingendienst. Mede door Corona blijft ze zoveel mogelijk thuis en voor haar eigen veiligheid heeft zij geen contact met de media. Er worden weer 9 mensen opgepakt, allemaal leden van haar oppositiepartij Dalfa. Ze worden ervan beschuldigd dat zij een boek hebben gelezen “hoe je een dictator kan weg krijgen”. Dit boek is overigens op internet te vinden. Later worden twee vrouwen vrijgelaten.

Ze is erg blij met de post die zij vanuit Nederland krijgt.

In april verschijnt in dagblad De Telegraaf een interview met Victoire.

Victoire stuurt op Koningsdag een brief aan onze koning. Zij feliciteert hem o.a. met zijn verjaardag, bedankt hem voor de samenwerking tussen Nederland en haar land en geeft aan hoe deze samenwerking de basis kan zijn voor hervorming van bestuur en democratie in Rwanda.

Victoire en de leider van de Socialistische partij sturen aan de Senaat, de 2e Kamer en diverse belangrijke mensen in Rwanda een routekaart waarin zij aangeven wat niet goed gaat in hun land en wat de oplossingen zijn.

In de zomermaanden stuurt zij de routekaart naar mevrouw Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. In de begeleidende brief vraagt zij om een afspraak. 

Paul Ruesesabagina, een humanitair activist, “de held uit de film Hotel Rwanda”, weigert nog langer naar de rechtbank te komen: bij overleg met zijn advocaat is altijd iemand aanwezig zodat hij niet in vrijheid kan spreken. Ook worden documenten van hem afgepakt die hij ontvangt van zijn advocaat. Op deze manier is het proces niet voor te bereiden. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.

Activiteiten

Rechtszaak Thérèse Dusabe, moeder van Victoire.

Thèrèse heeft haar paspoort moeten inleveren na belastende verklaringen over genocide in 1994; zij heeft in Ter Apel opnieuw asiel aangevraagd. Op 14 april is er in aanwezigheid van haar advocaat en een tolk een interview bij de IND. Kern van de asielaanvraag is dat zij als moeder van de belangrijkste oppositieleider in Rwanda daar niet veilig is. De IND accepteert nauwelijks bewijzen die worden aangedragen en haar onschuld aantonen.

Gabriel Niyitegeka, echtgenoot van Régine Uwineza en zwager van Victoire, die eveneens beschuldigd wordt van genocide in 1994

In juni is er weer een gesprek bij de IND. In november zijn alle aanvullende stukken, met ontlastende informatie opgestuurd naar de IND. Daarbij valt op dat er veel bureaucratische tegenwerking is van instanties.

Crèche Intango

Via het Informatiebulletin vragen wij donaties voor de crèche. 

Van het geld worden o.a. watertanks, thermometers en andere zaken gekocht die van belang zijn om het coronavirus te bestrijden. Daarnaast is er voor de kinderen iedere dag een halve liter melk, vaak het enige voedsel dat zij krijgen. Tijdens de Corona-pandemie zijn de crèches soms gesloten.

Eindejaarsactie 

Dit keer zijn er in december geen kaarsen. Door Corona is levering door Reakt pas begin 2022 mogelijk.

Victoire Ingabire Umuhoza Prijs 2021 

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 8 maart 2021 houdt Victoire Ingabire een toespraak die in het  teken staat van de keuzes die zij heeft gemaakt in het leven. Ze besluit haar toespraak met de lijfspreuk 

“Everybody can choose to challenge!”. De Victoire Ingabire Prijs 2021 gaat naar Tasako Yonekawa’s.

Contact met de politiek

Wij blijven met regelmaat contact zoeken met de politiek. We schrijven mw. Kaag, Minister van Buitenlandse Zaken en hebben met twee van haar medewerkers een Zoom-conferentie. Wij attenderen hen op de reportage “Quand l’orange hollandaise….”

De Vaste Kamercommissies Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Ontwikkelingssamenwerking maken wij o.a. attent op de situatie van de oppositie in Rwanda, de arrestaties, de verdwijningen en de vrijheidsbeperking van Victoire en de toepassing van de 1F-procedure in Nederland.

Voor de verkiezingen in Nederland sturen we een brief naar alle partijen (37) waarin wij vragen om aandacht voor het oneigenlijke gebruik van de 1F-procedure. Als de verkiezingsuitslag bekend is, sturen we een brief aan de 17 regeringspartijen waarin we wederom de 1F-procedure onder de aandacht brengen. Van diverse partijen krijgen wij een positieve reactie en de vraag om hen op de hoogte te houden.

De Nationale Ombudsman reageert negatief op onze brief waarin wij onze zorgen uiten over de 1 F procedure. Zij kunnen ons niet steunen.

Petities

In 2021 steunen wij twee keer een petitie waarin onze regering wordt opgeroepen de 1F-procedure op de agenda te zetten van de Tweede Kamer.

Demonstratie op het Plein in Den Haag

Na de zomerstop staan we op het Prinses Irenepad 1 in Den Haag, voor de ingang van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de nieuwe plek waar kamerleden en regering zetelen in verband met de verbouwing van het Binnenhof. We zijn blij met deze plek. Er is veel minder ruimte dan op het Plein waardoor het aantal demonstraties zeer beperkt is. Daardoor vallen we wel veel meer op maar lukt het niet iedere keer toestemming te krijgen. Met de banners die we ophangen vestigen wij de aandacht op de 1F-procedure. (Met deze procedure dreigen Rwandezen hun Nederlands staatsburgerschap te verliezen.) We zijn er 1 x per veertien dagen van 11.00 – 13.00 uur omdat dan de kans groot is dat Kamerleden langs komen: 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 20 mei, 3 en 17 juni, 8 juli. Na de zomerstop staan we er op 9 en 23 september, 7 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december.

Voorlichting

Het informatiebulletin Victoire verschijnt dit jaar 9 keer. Het wordt gestuurd aan belangstellenden, waaronder Hart van Holland, Omroep Zuidplas en de kerken in Zevenhuizen/Moerkapelle, Oegstgeest en Katwijk.

Sociale Media

Website: Clément Hirwa houdt de website bij. Alle informatie die van belang is wordt op de site gezet: reportages, films, petities etc.

Instagram en Facebook: Noreen Zwanenburg maakt ons zichtbaar op Instagram en Facebook. Zij werkt nauw samen met Clément om zoveel mogelijk informatie via de sociale media te verspreiden.

Financiën

Dankzij de donateurs zijn wij in staat ons financiële steentje bij te dragen voor de missie van Victoire Ingabire en voor haar veiligheid.

Contact

Stichting FFDR

Celebesstraat 28

2341 XJ Oegstgeest
Email: info@ffdr.nl
Website: www.ffdr.nl

Facebook: ffdr

Instagram: @ffdr.nl


Vergaderingen
Het bestuur komt in het verslagjaar acht keer bijeen: 4 januari, 8 februari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 5 juli,
4 oktober en 23 november. Door de Corona-maatregelen vonden de meeste vergaderingen plaats via video-app.

Financiën
De Stichting heeft een bankrekening specifiek voor steun aan Victoire Ingabire (publiciteits- en proceskosten).  Deze rekening wordt ook gebruikt voor donaties voor de crèche Intango in Kigali.