Nieuws

De zitting van de Raad van State is op maandag 19 oktober 2020 om 10.30 uur. Behalve de Staatssecretaris van Justitie is ook de Minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd. In verband met de Corona-maatregelen mogen alleen de advocaat en Thérèse de zitting bijwonen. Wij mogen voor alsnog beperkt demonstreren tegen het oneigenlijke gebruik van de IF-procedure; zodra wij meer weten over de aantallen zullen wij u op de hoogte brengen.

Share

In 2014 heeft Victoire vanuit de gevangenis de crèche Intango (destijds onder de naam Abiru) opgezet in een van de armste wijken van Kigali.

Leden van de kerk gaan bij gezinnen langs om de kinderen uit te nodigen naar de crèche te komen. Als het kan, betalen de ouders een euro per maand. Als zelfs dat bedrag niet kan worden gemist, mogen de kinderen toch komen. Op deze voorschoolse opvang worden kinderen geholpen bij de voorbereiding op het onderwijs. Zonder kennis van de basisbeginselen van bv. taal of rekenen, worden kin-deren niet tot het onderwijs toegelaten.

Democratie moet van onderaf groeien. Daarom is dit project voor Victoire zo belangrijk. Zonder democratie komt er geen vrede in haar land. In de dorpskrant van Zuidplas stond een oproep om mee te doen aan onze actie voor de crèche.

Victoire op de créche

Dankzij de bedragen die wij ontvingen, konden wij het benodigde bedrag van € 250 overmaken.

Onderstaand programma geeft een aardig beeld wat de kinderen op de crèche moeten leren, willen zij toegelaten worden tot de basisschool.

Ter voorbereiding op de basisschool is er een programma dat uit verschillende onderdelen bestaat: alfabetisering in de eigen taal, voorbereidend schrijven, lezen, rekenen en een brede algemene ontwikkeling.

Wij hopen dat wij het komende kwartaal weer mogen rekenen op donaties op onze bankrekening onder vermelding van “crèche”. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen? (NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.)

Share

Op vrijdag 10 juli organiseert vrouwenrechten organisatie RIFDP(Le Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix) van 14:00 tot 16:30 een demonstratie naar aanleiding van het aanhoudend geweld tegen oppositie partijen in de Rwandese politiek.

Zie de onderstaande afbeelding voor meer informatie:

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze demonstratie neem dan contact op via de bovenstaande contactgegevens in de afbeelding!

Share

DALFA-Umurinzi de politieke partij van Victoire Ingabire Umuhoza heeft op 22 juni via haar communicatielijnen een testament gepubliceerd over het leven van Victoire.

In dit testament blikt Victoire terug op haar persoonlijke verhaal en haar politieke carrière. Tot slot gaat ze in op de recente ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het oprichten van haar nieuwe partij en doet ze een beroep op alle welwillende Rwandezen die dezelfde zorg hebben over de huidige toestand in Rwanda.Voor de video van het testament verwijs ik u naar de pagina over Victoire

Share

Op 26 mei jl. werd in Den Haag gedemonstreerd tegen de 1F-procedure.

Een groep van ca. 20 personen had zich opgesteld voor de ingang van het gebouw van de IND, voorzien van mondkapjes en een banner.

Met deze demonstratie werd de aandacht gevestigd op de uitvoering van artikel 1F met betrekking tot Rwandezen met een Nederlandse verblijfstitel. Het artikel 1F beoogt asielzoekers (ook die inmiddels Nederlander zijn) uit te sluiten voor vluchtelingenbescherming.

Demonstranten voor het IND-loket

Het betreft personen die weliswaar gegronde vrees voor vervolging hebben, maar wegens een vermoedelijke eigen betrokkenheid bij misdaden en mensenrechtenschendingen geen aanspraak zouden kunnen maken op vluchtelingrechtelijke bescherming. In de uitvoering wordt door de jaren heen naar voren gebracht dat de zorgvuldigheid van deze procedure ter discussie staat. In elk geval is dat zo ten aanzien van de Rwandezen waarnaar de IND de afgelopen jaren onderzoek heeft verricht. Bij hen is in meerdere situaties aan de hand van anonieme verklaringen het Nederlandse paspoort afgenomen en zijn sommigen teruggestuurd, al of niet op verzoek van Rwanda.

De IND startte de afgelopen jaren een 1F- procedure tegen directe familieleden van de belangrijkste oppositieleider, Victoire Ingabire Umuhoza, met het voornemen om het Nederlandse paspoort in te trekken en hen terug te sturen naar Rwanda, waar mensenrechten geschonden worden. Dit keer betrof het de zwager van Victoire, Gabriel Niyitegeka die zich 26 mei voor verhoor moest melden bij de IND.

Zwager Victoire
Share

Op 14 maart jl. was de negende editie van de prijsuitreiking van de Victoire Ingabire Prijs voor Vrede en Democratie georganiseerd in Brussel ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. Door alle maatregelen rondom het Corona virus kon deze dag niet doorgaan.

Extra jammer, want er kwamen heel veel aanmeldingen uit binnen- en buitenland. Mensen hadden behoefte om elkaar in Brussel te zien en te spreken nadat bekend was geworden dat de lieveling van het volk, zanger Kizito Mihigo, 17 februari 2020 dood was aangetroffen in zijn cel.

We hopen dat de prijsuitreiking volgend jaar weer zal kunnen plaatsvinden.

Historie

Deze prijs is op 12 maart 2011 in het leven geroepen door het RIFDP, ter ere van Victoire Ingabire Umuhoza. Deze prijs belichaamt de moed en het leiderschap van Victoire Ingabire Umuhoza in haar vreedzame en democratische proces van conflictoplossing.

(Le Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix)

Share

FOUNDATION for FREEDOM and       DEMOCRACY in
RWANDA


Jaarverslag 2019

Voorwoord

Stel je voor, je hebt een mooi en vrij rustig leven met je gezin in Zevenhuizen. Je woont in een land
waar rechten van individuele inwoners worden gerespecteerd (2010).

Stel je voor, je denkt steeds vaker aan je geboorteland Rwanda, waar een bruut regiem rechten van mensen ondergraaft.

Stel je voor, je start een politieke beweging om democratie te bevorderen in dat zelfde land Rwanda.

Stel je voor, het wordt serieus en je keert na 19 jaar terug naar ‘jouw land’ en stelt je verkiesbaar voor de politiek om een verschil te kunnen maken.

Stel je voor, nog voordat je echt voet aan de grond hebt gekregen, wordt je gevangengezet, je bent ineens ‘een terrorist’. 

Stel je voor, je raakt verzeild in een politiek proces waar de rechten van de verdachte worden geschonden.

Stel je voor, na een lang voorarrest word je veroordeeld tot 15 jaar cel.

Stel je voor, je zit veelal geïsoleerd in gevangenschap.

Stel je voor, je moet dagelijks bezorgd zijn voor je leven, jouw maaltijden worden daarom dagelijks buiten de gevangenis bereid.

Stel je voor, dat je na 8 jaar plotseling vrij komt.

Stel je voor, je verblijft buiten de muur van de gevangenis, maar je bent niet echt vrij.

Stel je voor, het internationale hof voor de rechten van de mens in Arusha, Tanzania, veroordeelt jouw proces en stelt jou in het gelijk.

Stel je voor, je moet je desondanks regelmatig melden voor intimiderende/onduidelijke verhoren.

Stel je voor, je naaste medewerkers worden vermoord of verdwijnen.

Stel je voor, de Nederlandse autoriteiten proberen jouw man en je moeder uit het land te zetten waar jij je 10 jaar geleden veilig voelde. Uit te zetten, let wel, naar Rwanda.

Stel je voor, je vecht door en start een nieuwe politieke beweging, DALFA, omdat je na 10 jaar nog steeds gelooft in jouw idealen en missie.

Stel je voor, dat wordt gezien en je krijgt een internationale prijs voor de rechten van de mens in Madrid (2019). 

Stel je voor, er is een grote groep mensen in diverse landen die jouw ingewikkelde weg willen steunen omdat ook zij geloven in jouw idealen en missie.

Daarom steunen wij ook in 2020 het werk van Victoire Ingabire.

maart 2020,

Frans Zwanenburg, voorzitter FFDR

Doelstelling

De stichting FFDR (Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda) is in 2009 opgericht. Zij heeft tot doel samen te werken met en steun te verlenen aan personen en organisaties die:

  • vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid in Rwanda bevorderen,
  • de sociale en economische stabiliteit van Rwanda bevorderen,
  • de Rwandese bevolking informeren over staatsinrichting, politiek, burgerrechten en -plichten,
  • open, transparante en democratische verkiezingen in Rwanda mogelijk maken.

De stichting werft daarvoor fondsen in Nederland en daarbuiten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur heeft zich tot taak gesteld om financiële middelen te verwerven voor proces- en publiciteitskosten. Zij zet zich in om de situatie van Victoire Ingabire zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en zal zich beperken tot de humanitaire kant van de zaak van Victoire.

Bestuur

Frans Zwanenburg is voorzitter van de FFDR: verslaggeving en correspondentie worden waargenomen door Marianne Vink; Régine Uwineza is naast penningmeester ook postadres.

Ontwikkelingen rond Victoire

Op 9 maart wordt het lichaam gevonden van Anselme Mutuyimana, persoonlijk assistent van Victoire. De impact op Victoire is groot. Internationaal is er veel aandacht, o.a. door Amnesty International. Zij vragen inmiddels om een onafhankelijk onderzoek naar de verdwijning van leden van de FDU.

Victoire start een campagne waarin zij iedere maand op de 8e aandacht vraagt voor haar vice-voorzitter die sinds 8.10.2018 uit de gevangenis verdween en voor de moord op Anselme.

De Rwandese media verspreiden nog steeds negatief nieuws of onwaarheden over Victoire. In de laatste maanden van 2019 moet Victoire zich veelvuldig melden bij de autoriteiten. Ze wordt verhoord over de dood van haar partijgenoot en moet soms uren wachten zonder dat er een gesprek plaatsvindt. Zo langzamerhand voelt Victoire zich alleen thuis veilig en gaat ze na 17.00 uur niet meer de deur uit.

Aan het einde van het jaar komt het bericht dat Victoire een nieuwe partij heeft opgericht: DALFA. Zij geeft de voorkeur aan een partij met een programma ’binnen’ Rwanda. FDU-Inkingi bestaat voornamelijk uit oppositiepartijen in het buitenland. Bijwonen van vergaderingen en overleg is voor niemand mogelijk.
Victoire is ontzettend blij met post die zij krijgt vanuit Nederland, zoals de kerstkaarten.

Activiteiten

Rechtszaak Lin Muyizere, echtgenoot van Victoire

Er komt geen hoger beroep in de zaak van Lin Muyizere. Ter gelegenheid hiervan worden betrokkenen uitgenodigd bij Lin thuis om te vieren dat hij zijn Nederlandse paspoort terugkrijgt.

Rechtszaak Thérèse Dusabe, moeder van Victoire

Op 19 juni is de rechtszaak van Thérèse waarin zij het intrekken van haar paspoort aanvecht. Zij wordt beschuldigd van deelname aan de genocide in 1994. Zowel vanuit Zevenhuizen als vanuit haar woonplaats Katwijk komen velen haar steunen. Ook vanuit België komen veel mensen naar Den Haag. Op 28 oktober komt het bericht dat de rechtbank haar bezwaar niet ontvankelijk verklaart. In afwachting van het Hoger Beroep gaat Thérèse op 10 december naar de Raad van State om haar paspoort (tijdelijk) terug te vragen. Vlak voor Kerstmis komt het bericht dat de Raad van State heeft beslist dat haar paspoort moet worden teruggegeven tot het Hoger Beroep.

Wim Laman

Op 25 mei overlijdt Wim Laman. Hij was een vast gezicht bij ons op het Plein. Wim was een betrokken en positief mens die met ons meedacht en zich inzette waar hij kon. Bijna iedereen van het Plein is aanwezig bij het afscheid.

Symposium 25 jaar na de genocide

Het Afrika Studiecentrum van de universiteit Leiden organiseert op 9 mei in Den Haag een seminar over “25 jaar na de genocide in Rwanda”. Sprekers zijn Bert Ingelaere en Filip Reyntjens. Régine Uwineza, John Rwamayanja en Marianne Vink wonen het seminar bij.

Eindejaarsactie

Bij de kerken in Zevenhuizen, Oegstgeest en Katwijk worden kaarsen afgegeven als dank voor de betrokkenheid en financiële steun die wij mogen ontvangen. De medewerkers van het Plein en andere direct betrokkenen krijgen ook een kaars.

Victoire Ingabire Umuhoza Prijs 2019

Op zaterdag 9 maart wordt in Brussel voor de achtste keer de Victoire Ingabire Umuhoza Prijs voor Vrede en Democratie uitgereikt. Er is dit jaar een enorme belangstelling. Velen zijn spontaan naar de zaal gekomen als bekend wordt dat de persoonlijk assistent van Victoire, Anselme Mutuyimana, is vermoord.

De winnaars van 2019 zijn: Jean-Pierre Mbelu, abt, filosoof en politiek analist; Abraham Kiplangat Mutai, één van de beste schrijvers op o.a. Twitter, hij is een fervent verdediger van een betere samenleving zonder corruptie; Robin Philpot, Canadees journalist en essayist.

Internationale Prijs van Spanje voor de Rechten van de Mens 2019
Op 5 december wordt in Madrid de Internationale Prijs voor de Rechten van de Mens 2019 toegekend aan Victoire. Har echtgenoot Lin Muyizere, haar kinderen Raïssa en Rist en haar zus Régine Uwineza gaan naar Madrid om de prijs in ontvangst te nemen. Er komt een foto met tekst in Hart van Holland, de dorpskrant van Zuidplas. De landelijke pers schrijft niets over de prijs.

Ingabiredag Brussel

Op 19 oktober wordt in Brussel de jaarlijkse Ingabiredag georganiseerd. De belangstelling is groot. Victoire spreekt de aanwezigen toe via internetverbinding. Régine Uwineza is aanwezig.

Contact met de politiek e.a.

Ook dit jaar sturen wij regelmatig brieven naar de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken en een aantal betrokken parlementsleden om hen te informeren over de situatie van Victoire en de mensen om haar heen, alsook over de situatie van Thérèse Dusabe.

In oktober sturen we een brief met daarin een opsomming van leden van de oppositie en naaste medewerkers van Victoire die sinds 2016 zijn verdwenen of vermoord.

Wij attenderen hen op het boek “De waarheid over Rwanda, het regime van Paul Kagame” van Judy Rever. Het boek geeft een schokkend beeld van de gebeurtenissen die in Rwanda plaatsvonden en nog steeds aan de orde zijn. Frans onderhoudt het contact met Henk Valk, CU, en overhandigt hem een exemplaar van het boek.

Aan Jan Pronk en Sigrid Kaag, minister buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking wordt een brief gestuurd met het verzoek om met elkaar van gedachten te wisselen over Rwanda en wat onze rol zou kunnen zijn. Wij krijgen geen reactie. Ook niet op het boek van Judy Rever dat wij voor Sigrid Kaag afgeven bij de Tweede Kamer.

Actiemateriaal

De geplastificeerde A-4 vellen worden vervangen door A-3 posters met een zwart-wit foto van Victoire.

Zonodig kunnen we de teksten aanpassen aan de situatie. De oranje banner blijft gehandhaafd.

Demonstratie op het Plein in Den Haag

Wij blijven demonstreren op het Plein en vragen aandacht voor Victoire en voor Rwandezen die met uitzetting uit Nederland worden bedreigd. Wij zijn er 17 keer, één keer in de veertien dagen op donderdag van 11.30 – 14.00 uur op onze vaste plek voor de ingang van de Tweede Kamer: 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 16 mei, 6 en 20 juni. Onze demonstratie op 4 juli kan niet doorgaan omdat er geen ruimte is voor ons op het Plein. Na de zomerstop gaan we door op 26 september, 10 en 31 oktober, 4 en 28 november en 12 december.

We moeten de vergunning steeds per maand aanvragen bij Operationele Zaken.

Voorlichting

Het informatiebulletin Victoire verschijnt dit jaar 8 keer. Het wordt gestuurd aan belangstellenden, HartvanHolland, Omroep Zuidplas en de kerken in Zevenhuizen/Moerkapelle, Oegstgeest en Katwijk.

Website

Clément Hirwa houdt de website bij. Door een ’foutmelding’ is de site geruime tijd niet bereikbaar.

Clément vernieuwt de website waardoor de uitstraling sober en overzichtelijk wordt.

Financiën

Dankzij de donateurs zijn wij in staat ons financiële steentje bij te dragen voor de dagelijkse verzorging van Victoire en haar veiligheid.

Contact

Stichting FFDR

Celebesstraat 28

2341 XJ Oegstgeest
Email: info@ffdr.nl
Website: www.ffdr.nl


Vergaderingen
Het bestuur komt in het verslagjaar acht keer bijeen: 7 januari, 11 februari, 1 april, 20 mei, 17 juni,
23 september, 28 oktober en 2 december.

Financiën
De Stichting heeft een bankrekening specifiek voor steun aan Victoire Ingabire (publiciteits- en proceskosten). De rekening voor algemene doelen is opgezegd.

Share

DEMONSTRATIE BIJ KANTOOR IND, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag (t.o. het Centraal Station):Het bestuur van de FFDR heeft besloten een vergunning aan te vragen voor een demonstratie voor het gebouw van de IND tegen de 1F-procedure van Gabriel. Uiteraard volgen wij de voorschriften van de overheid die nu gelden strikt op: minimal 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook partners mogen niet bij elkaar staan/met elkaar praten; wij zorgen voor voldoende mondkapjes, een spandoek en teksten om aan passanten uit te delen.


Zodra de vergunning binnen is, krijgt u hiervan bericht. Dan volgt ook nadere informatie over plaats en tijd. Wij hopen dat velen gehoor zullen geven aan onze oproep.

Share

Kigali 21 Februari 2020

Notitie : De situatie in Rwanda

Ondanks alle inzet van Nederland om de veiligheid en rechtsorde in Rwanda in goede banen te laten leiden is het nog altijd ernstig mis in het Afrikaanse land. Hoewel justitie en rechtspraak in Rwanda door Nederland opgebouwd en gesteund worden, vinden er geregeld schendingen van mensenrechten plaats en wordt het democratisch proces er belemmerd. Ik zal hier verder op ingaan.

Zelf heb ik 8 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten als politiek gevangene. Het feit dat het Europese parlement twee resoluties adresseerde aan de Rwandese overheid om mij vrij te laten, mocht niet baten (http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0378_EN.html). Ik kwam pas vrij na de uitspraak van The African Court on Human and Peoples’ Rights die de Rwandese regering verzocht mij niet alleen vrij te laten, maar mij ook een bedrag van 65 miljoen Rwandese Frank te betalen als compensatie voor het onrecht mij aangedaan door die onterechte gevangenschap. Die compensatie is mij niet betaald. (App. No. 003/2014 Judgment – Ingabire Victoire Umuhoza v. Republic of Rwanda)

Ten tweede is het u wellicht bekend dat De Mpanga gevangenis in Rwanda gebouwd is dankzij financiering van Nederland. Het zou een gevangenis moeten zijn die aan alle eisen voldoet, echter de vice president van mijn politiek partij Boniface Twagirimana, is sinds 8 Oktober 2018 tot nu toe vanuit die gevangenis vermist geraakt. (https://www.hrw.org/news/2018/11/08/one-month-rwandan-opposition-leader-disappeared). The Rwanda Investigation Bureau (RIB) zegt dat Twagirimana nog wordt gezocht.

Ten derde is er de moord op mijn assistent Anselm Mutuyimana. Nadat Mutuyimana 6 jaar in de gevangenis had gezeten vanwege zijn participatie in bijeenkomsten georganiseerd door mijn  politieke partij, is hij kort na zijn vrijlating op 8 Maart 2019 vermoord. ( https://www.hrw.org/news/2019/03/12/another-mysterious-opposition-death-rwanda). Tot nu toe worden er nog onderzoeken uitgevoerd hierover, aldus het RIB.

Dan is er ook de kwestie van Eugene Ndereyimana, de vertegenwoordiger van mijn politieke partij in het Oostelijke deel van Rwanda. Sinds 15 Juli 2019 is hij vermist. Hij was op weg om leden van onze partij te ontmoeten toen hij verdween. (https://www.washingtontimes.com/news/2019/oct/30/eugene-ndereyimana-disappears-under-paul-kagame-rw/)

Een andere tragedie betreft die van de nationale coördinator van mijn politieke partij Syldio Dusabeumuremyi. Hij werd op 23 September 2019 in zijn werkplaats neergestoken waarna hij overleed. (https://www.hrw.org/news/2019/09/24/rwanda-killing-latest-attack-opponents ). Tot nu toe is er geen concreet antwoord van het RIB over deze moord.

De laatst overlijdenszaak betreft die van een plaatselijke bekende gospel zanger Kizito Mihigo. Hij was een genocide overlever met een sterk christelijk geloof die het volk bemoedigde hun verdriet over de genocide te overstijgen door verzoening met elkander waar te maken. Het officiële bericht van de autoriteiten is dat hij op 17 Februari 2020 zelfmoord heeft gepleegd in zijn cel. Dit verhaal wordt niet geloofd. 

Ex-gevangenen van mijn politieke partij getuigen dat die cellen geen ramen of meubilair hebben en het plafond erg hoog is waardoor men nergens een laken aan vast zou kunnen maken omdat je nergens op zou kunnen staan. Daarnaast worden de gevangenen daar 24/7 in de gaten gehouden door camera’s en zou zijn dood niet onopgemerkt moeten kunnen zijn gebeurd. (https://www.hrw.org/news/2020/02/20/rwanda-ensure-justice-over-kizito-mihigo-death)

Kizito en ik waren vrij gelaten uit de gevangenis op 15 September 2018 doordat de president ons pardon verleende. De voorwaarde hiervoor is dat wij het land niet mogen verlaten zonder toestemming van de minister van Justitie. Dit zorgt ervoor dat ik tot nu toe mijn familie die in Nederland woont, niet heb mogen bezoeken. Ik heb mijn familie nu al 10 jaar niet gezien. (https://apnews.com/066fc9ed7463366a988ef0b0c71da214)

Wat betreft de militairen wordt justitie ook gebruikt om de monden te snoeren. General Frank Rusagara en Kolonel Tom Byabagamba hebben 15 jaar gevangenisstraf gekregen nadat zij president Paul Kagame bekritiseerd hebben als dictator. 

(https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Tom-Byabagamba-frank-Rusagara-sentences-reduced-to-15-years/4552908-5400612-10w87hkz/index.html)  Zo ook heeft Luitenant Joel Mutabazi een levenslange gevangenisstraf gekregen nadat hij kritiek op de president uitte. (https://www.theeastafrican.co.ke/news/ea/Ugandan-officers-charged-with-abducting-Rwanda-refugees/4552908-4927982-jxmljvz/index.html) Kapitein Kalisa Mupende, voormalig Generaal Directeur van financiën onder Kagame is onder mysterieuze omstandigheden dood gevonden in de gevangenis op 20 September 2019 nadat hij 9 jaar had vast gezeten. (medium.com › kagame-imprisoned-mupende-in-2009-after-viciously)

Rwanda wordt beschouwd als voorbeeld door de wijze waarop het land met ontwikkelingshulp omgaat. Een onderzoek uitgevoerd door de World Bank toont echter dat Rwanda een bedrag van 190 miljoen dollar naar buitenlandse belastingparadijzen heeft overgemaakt in plaats van te hebben gebruikt voor de doeleinden waarvoor ontwikkelingshulp bedoeld is. (https://www.chronicles.rw/2020/02/19/research-by-world-bank-officials-shows-190m-rwanda-aid-is-transfered-to-offshore-havens/). En dus wordt Kagame’s regime geprezen voor positieve ontwikkelingen, vooral in de hoofdstad Kigali, terwijl buiten Kigali talloze mensen al dan niet dakloos zijn, in armoede leven en de ongelijkheid onder de bevolking zo schrijnend is dat het een bron van instabiliteit dreigt te worden in de nabije toekomst. Betreft de Rwandese ontwikkeling en economische situatie heb ik een kritisch rapport geschreven. (https://dalfa.org/en/rwanda-vision-2020-development-programme-scrutiny/)

De situatie in Rwanda kan zo niet langer doorgaan. De bevolking voelt zich in de steek gelaten door de internationale gemeenschap. Waarom doet een democratisch land zoals Nederland niets tegen de mensenrechten schendingen en belemmeringen van de democratie in Rwanda? 

Victoire Ingabire Umuhoza

Voorzitter van DALFA Umurinzi

Share

Op 14 maart organiseert het RIFDP( Le Réseau international des femmes pour la Démocratie et la Paix) de negende editie van de prijsuitreiking van de Victoire Ingabire Prijs voor Vrede en Democratie ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag in Brussel, België.


Historie
Deze prijs is op 12 maart 2011 in het leven geroepen door het RIFDP, ter ere van Victoire Ingabire Umuhoza. Deze prijs belichaamt de moed en het leiderschap van Victoire Ingabire Umuhoza in haar vreedzame en democratische proces van conflictoplossing


Wie komen er in aanmerking voor de prijs?
De prijs wordt toegekend aan elke natuurlijke of rechtspersoon, die zich door zijn werk op vreedzame wijze heeft onderscheiden op het gebied van de bevordering van democratie, vrede, vrijheid van meningsuiting, respect voor de rechten van persoon en die aanzienlijk heeft bijgedragen aan het samenbrengen van mensen door dialoog, respect voor de menselijke persoon, sociale rechtvaardigheid om de kwaliteit van leven van de bevolking van de regio van de Grote Meren van Afrika te verbeteren.


Thema
Het thema van het feest is “Democratische vrouwen in dictaturen”. Stand van zaken in 2020”. De prijsuitreiking begint om 17.30 uur.


Contact
Mocht u de prijsuitreiking bij willen wonen, neem dan contact op met het RIFDP om uw aan te melden.

Email: info-belgique@rifdp-iwndp.org
Tel: +32 472 44 48 12 (Belgique)
Tel: +31 68 160 44 45 (Pays-Bas)

RifDP section Belgique
Rue du Méridien n°10
1210 Saint Josse – Belgique

https://www.rifdp-iwndp.org/prix-victoire-ingabire-umuhoza-pour-la-democratie-et-la-paix-edition-2020/

Share