Demonstraties op het Plein

Vanaf oktober 2021 we op de nieuwe lokatie waar de Tweede Kamer nu zetelt, het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Prinses Irenepad 1.

Dit seizoen staan wij nog op 30 juni voor de ingang van het Parlementsgebouw. Daarna is er zomerstop tot. Daarna staan wij er weer, 1 x per 14 dagen zoals gebruikelijk, van 11.00 tot 13.00 uur. En natuurlijk blijft iedereen welkom om bij ons langs te komen. De data zijn: 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 5 december.

We zullen wijzigingen zo snel mogelijk via onze website bekend maken.

We hebben toestemming voor slechts 5 personen omdat de lokatie niet zo groot is, dat betekent dat iedereen wel welkom is om bij ons langs te komen, maar alleen om even een praatje te maken.

Nieuwe lokatie demonstratie