Alle artikelen, links en interviews op deze pagina hebben betrekking tot de 1F-procedure en staan hier centraal

Wat is de 1F-procedure?
Artikel 1F beoogt asielzoekers uit te sluiten voor vluchtelingenbescherming. De IND past de 1F- procedure ook toe op personen die al geruime tijd in het bezit zijn van een Nederlandse nationaliteit. De zorgvuldigheid van deze procedure staat al jaren ter discussie. In meerdere situaties is aan de hand van anonieme verklaringen die in Rwanda worden opgesteld het Nederlands paspoort afgenomen en zijn mensen, al dan niet op verzoek van Rwanda, teruggestuurd.

Naar aanleiding van een voorstel van de Advies Commissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is in 2001 de ‘personal en knowing participation test’ ingevoerd in Nederland. Dit systeem is gebaseerd op Canadese Jurisprudentie. Canada is in 2015, na een uitspraak van de Supreme Court of Canada, gestopt met dit systeem omdat het niet zou voldoen aan de individuele toetsing van een vreemdeling, aldus de hoogste Canadese rechter. Nederland is nog het enige land ter wereld dat dit systeem gebruikt. (njb.nl/blogs/artikel-1f-vluchtelingenverdrag)

Politiek instrument
Opvallend is dat de IND bij herhaling de 1F-procedure gebruikt bij vertrouwelingen en directe familieleden van oppositieleider Victoire Ingabire Umuhoza.

Kijk voor meer informatie over de 1F-procedure op de onderstaande link.

Radioprogramma Argos www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/47464-2018-12-15-vluchtelingen-uit-rwanda-betrokken-bij-genocide


De website van de INLIA https://www.inlia.nl/nl/nieuws/441/beleid-langdurig-verblijvende-1f-ers-is-een-dode-letter


Het artikel van het NJB van Bas Wallage https://www.njb.nl/blogs/artikel-1f-vluchtelingenverdrag-een-criminal-charge/https://njb.nl/blogs/artikel-1f-vluchtelingenverdrag-het-recht-op-leven-in-gevaar/

Diverse partijen in de Tweede Kamer pleiten voor opschorting van het beleid om zogeheten 1F’ers uit te zetten.
https://www.nu.nl/politiek/3985550/pleidooi-opschorten-uitzetten-verdachten-mensenrechtenschending.html