Welkom op de website van de FFDR, Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda!

De Stichting FFDR is in 2009 opgericht. Wij zetten ons in voor vrijheid, gerechtigheid en democratie in Rwanda. Onze aandacht richt zich in het bijzonder op Victoire Ingabire Umuhoza, de oppositieleider die, na een verblijf van 19 jaar in Nederland, sinds 2010 weer in Rwanda woont.

Zij stelt dat een democratiseringsproces kans van slagen heeft als Hutu’s en Tutsi’s met elkaar in gesprek gaan en alle jonge kinderen de mogelijkheid voor scholing krijgen. Daarom ondersteunen wij twee crèches in Rwanda die zijn opgericht door Victoire. Hier kunnen kinderen vaardigheden leren die noodzakelijk zijn om toegelaten te worden op de basisschool. De crèches zijn bedoeld voor kansarme kinderen.

Een belangrijke activiteit die wij ondernemen, is de politiek regelmatig informeren over de politieke situatie in Rwanda en die van Victoire.

De laatste jaren richten wij ons in toenemende mate op Nederlanders van Rwandese origine die door het gebruik van de 1F-procedure hun Nederlands staatsburgerschap dreigen te verliezen en naar Rwanda uitgezet kunnen worden.

Het systeem dat hiervoor wordt gehanteerd, staat ter discussie. In Nederland wordt nog getoetst door middel van de ‘personal en knowing participation test’. Inmiddels wordt deze test door geen enkel land meer gebruikt omdat het systeem zou niet voldoen aan de individuele toetsing.

Diverse Vaste Kamercommissies van de Tweede Kamer worden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.

Daarnaast plaatsen wij regelmatig informatie op onze social Instagram & Facebook pagina.

In verband met de wet op de privacy en omdat wij zijn aangeslagen voor mogelijk ongeoorloofd fotogebruik zetten wij met ingang van 1 juli 2024 geen foto’s meer op onze website. Alleen foto’s die wij zelf hebben gemaakt, zullen nog worden geplaatst.