Aandacht voor Victoire Ingabire – 85

Situatie Victoire

Op 10 april jl. werd in dagblad deTelegraaf een interview gepubliceerd met Victoire. Zij had hiervoor uitgebreid gesproken met een journalist van de afdeling Buitenland van deze krant. Het interview was niet te missen: een halve pagina, grote koptekst met als titel “Schaduwzijde van Rwanda” en een foto uit het Genocide museum. In het artikel wordt een korte samenvatting gegeven van de periode na de genocide in 1994. De dood van vele Hutu’s en Tutsi’s, de repressie van het RPF-leger van president Kagame, de vervolging van de oppositie en de ingewikkelde positie van oppositieleider Victoire Ingabire. Het artikel vraagt om het uitdiepen van de vervolging van critici en de oppositie.     

 

De moeder van Diane Rwigare, één van de andere oppositieleiders in Rwanda, zit vast voor verhoor. In een herdenking voor haar man zegt zij dat de overheid hem 6 jaar geleden heeft vermoord.

Paul Ruesesabagina (bekend van Hotel Rwanda) gaat niet meer naar de rechtbank. Het voorbereiden van zijn proces samen met zijn advocaat wordt hem onmogelijk gemaakt. Vorige maand vroeg zijn dochter in het NOS-journaal aandacht voor de situatie van haar vader.

Thérèse Dusabe en Gabriël Niyitegeka

Thérèse heeft inmiddels een nieuw legitimatiebewijs. Haar advocaat en een tolk zijn 14 april aanwezig geweest bij het interview dat zij had bij de IND. Kern van de asielaanvraag is dat zij als moeder van de belangrijkste oppositieleider niet veilig is in Rwanda. Juist op dit moment verschenen in de Rwandese media berichten dat zij schuldig is aan het plegen van moorden tijdens de genocide in 1994.

Wij maken ons hierover ernstig zorgen. Temeer daar in dagblad Trouw op 12 april jl. een bericht verscheen waarin het beleid van de IND doet denken aan de toeslagenaffaire.

Gabriël moet op 24 juni a.s. opnieuw bij de IND verschijnen voor verhoor.

Politieke partijen

Diverse politieke partijen hebben gereageerd op onze brieven. Zij. houden de vinger aan de pols voor wat betreft de 1F-procedure. Wij houden hen regelmatig op de hoogte.

Michela Wrong

Van Michela Wrong is inmiddels het boek verschenen “Do Not Disturb” waarover zij een interview had met Koert Lindijer (3 maart 2021 in NRC-Handelsblad).

 

Crèche Intango

Dank voor alle donaties die wij mochten ontvangen in het 1e kwartaal. De komende maanden kunnen hierdoor alle 160 kinderen iedere dag een halve liter melk krijgen. Daarnaast wordt het geld besteed aan watertanks, thermometers en andere zaken die van belang zijn om het coronavirus te bestrijden. De crèche wordt geleid door onderwijzeressen die ondanks hun diploma geen werk kunnen vinden.

Wij hopen ook dit kwartaal weer te mogen rekenen op donaties op onze bankrekening onder vermelding van “crèche”. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen?

(NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.)

 

Demonstratie op het Plein

De volgende dagen staan wij weer op het Plein, tegenover de ingang van de Tweede Kamer van 11.30 tot 13.30 uur: 29 april, 20 mei, 3 en 17 juni en 1 juli. Iedereen die langskomt is van harte welkom.

Informatie: Instagram: @ffdr.nl  –  Facebook: ffdr  –  website: ffdr.nl,

Anneke Verbraeken: www.buitenpostdewereld.org of telefonisch bij Frans Zwanenburg (06.20492682).

Financiële bijdragen zowel van donateurs als voor de crèche blijven hard nodig en kunt u overmaken op rekening NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.

24 april 2021, Frans Zwanenburg (06.20492682).

 

Share