Aandacht voor Victoire Ingabire – 102

Situatie Victoire
Victoire heeft een interview gegeven bij BBC News “Hardtalk” met Stephen Sacur
waarin zij de kans kreeg om uitgebreid in te gaan op zijn vragen. Of zij spijt heeft van
alle opofferingen in haar strijd voor democratie, vroeg de heer Sacur. Victoire antwoordde dat zij geen spijt heeft, nergens van. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Rwanda. Victoire is inmiddels de enige in de oppositie die nog iets durft te zeggen. Anderen zijn voorzichtiger omdat bij enige vorm van kritiek hun familie dan gevaar loopt. Op 22 december zijn er verkiezingen in de Democratische Republiek Congo. In de propaganda rondom die verkiezingen gaat het er veel over dat Rwanda (president Kagame) Congo aanvalt.


Vluchtelingentransport

In Engeland wordt een noodwet gemaakt om asielzoekers toch te kunnen
transporteren naar Rwanda. Hiermee wil Engeland de uitspraak van het Britse
Hooggerechtshof omzeilen, die verbiedt namelijk het transport omdat Rwanda geen
veilig land is. De minister van Migratie is opgestapt uit onvrede: hij vindt het beleid te
soft. Wij zijn bezorgd of Nederland gaat volgen.


Thérèse Dusabe: de rechtbank heeft het voorstel afgewezen van de advocaat. Hij
pleitte voor het teruggeven van het dossier aan de staatssecretaris om een oplossing
te zoeken voor de huidige situatie : ‘niet uitzetten maar ook niet hier verblijven’. De
advocaat is in hoger beroep gegaan.


Gabriël: de advocaat is in beroep gegaan tegen de uitspraak.
In andere zaken waarin de Rechtbank uitspraak deed dat verdachten onschuldig zijn,
is de IND direct in beroep gegaan.

Op 17 november kreeg JB Nyabusore een positief antwoord van de rechtbank in
Amsterdam.

Op 20 november moesten Joseph Mugenzi en JB Nyabusore bij de rechtbank in
Den Haag verschijnen inzake de uitlevering. Mugenzi was niet aanwezig omdat
hij ziek is. Beiden moeten in de gevangenis blijven in afwachting van het hoger
beroep.

Politiek
Door de verkiezingen hebben wij een pauze ingelast in onze acties om politici te
benaderen; inmiddels zijn wij weer begonnen met het contacten van politieke
partijen.


Activiteiten
Binnenkort verschijnt het 2e filmpje voor sociale media over het
Wereldkampioenschap Wielrennen 2025 in Rwanda. Wij vinden het belangrijk dit
onder de aandacht te brengen omdat Rwanda de mensenrechten niet respecteert en
voorbij wordt gegaan aan de klimaatproblematiek. De filmpjes zullen voorlopig 1 x per 3 maanden verschijnen. We plaatsen ze ook op onze website.


Crèche Intango
Het blijft erg onrustig in de omgeving zo dicht bij de grens met DRC omdat er nog
steeds wordt gevochten. Mensen kunnen niet meer naar hun werk in Congo of naar
de markt om hun spullen te verkopen en zitten werkloos thuis. De crèche is dan een
uitkomst voor de kleintjes: ze leren zoveel mogelijk en krijgen tenminste één keer per
dag iets te eten. Het zou ook fijn zijn om financiële steun te krijgen voor het opknappen van het gebouw.Dit alles maakt dat wij in 2024 gewoon doorgaan met het vragen van uw
financiële hulp.

Bijdragen zijn hard nodig en van harte welkom op onze bankrekening onder
vermelding van “crèche”. Samen kunnen wij er voor zorgen dat de kleintjes in
ieder geval dagelijks iets aan voedsel krijgen. Helpt u mee om Victoire en haar
missie te steunen? (NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.)

Informatie: Op ffdr.nl vindt u de websites van onderwerpen die in dit bulletin staan
beschreven.
Instagram: @ffdr.nl – Facebook: ffdr – Website: ffdr.nl –
Anneke Verbraeken: www.buitenpostdewereld.org
Telefonisch bij Frans Zwanenburg (06.20492682)
Financiële bijdragen zowel donaties als voor de crèche blijven hard nodig en
kunt u overmaken op rekening NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.

18 december 2023, Frans Zwanenburg.