Aandacht voor Victoire Ingabire – 78

Situatie Victoire
Van Venant Abayisenga, een huisgenoot van Victoire, is niets meer vernomen.
In de afgelopen periode zijn bij een huiszoeking bij Victoire computers en telefoon meegenomen. Victoire zit in een moeilijke situatie. Omdat er geen contact is met haar, weten we niet hoe het met haar gaat. Rond 23 juni jl. verscheen er een video op Youtube waarin in diverse talen (w.o. Nederlands) een opsomming wordt gegeven van alle oppositieleden die zijn vermoord of vermist (zie www.ffdr.nl).

Na alle pesterijen, demonisering, smaad en na meerdere doodsbedreigingen heeft Victoire besloten om haar kant van het verhaal te vertellen. Dit doet zij in Een leven gewijd aan het dienen van mijn land.  Zij beschrijft hierin zowel haar persoonlijke verhaal als haar politieke carrière. Uit dit ’levenstestament’ komt een bijzondere vrouw naar voren. Sterk en volhardend, voorbijgaand aan eigen belang of veiligheid. Ze zet zich ondanks alles met hart en ziel in voor haar land, haar volk, voor democratie voor alle Rwandezen. Onbegrijpelijk wat een mens allemaal kan doorstaan. Het is zeer de moeite waard om te lezen.De video en de volledige tekst staan op onze website www.ffdr.nl.

Demonstratie Brussel
Op 10 juli organiseerde het VrouwenNetwerk Brussel een demonstratie naar aanleiding van het aanhoudend geweld tegen oppositiepartijen in de Rwandese politiek.

Uitspraak IND – wachten op de Raad van State
Ondanks de schriftelijke bewijzen heeft Gabriel Niyitegeka een negatief antwoord gekregen van de IND. De advocaat gaat in Hoger Beroep. Thérèse Dusabe wacht nog steeds op de uitspraak van de Raad van State.

Crèche Intango
In 2014 heeft Victoire vanuit de gevangenis de crèche Intango (destijds onder de naam Abiru) opgezet in een van de armste wijken van Kigali. Leden van de kerk gaan bij gezinnen langs om de kinderen uit te nodigen naar de crèche te komen. Als het kan, betalen de ouders een euro per maand. Als zelfs dat bedrag niet kan worden gemist, mogen de kinderen toch komen. Op deze voorschoolse opvang worden kinderen geholpen bij de voorbereiding op het onderwijs. Zonder kennis van de basisbeginselen van bv. taal of rekenen, worden kinderen niet tot het onderwijs toegelaten. Democratie moet van onderaf groeien. Daarom is dit project voor Victoire zo belangrijk. Zonder democratie komt er geen vrede in haar land.
In de dorpskrant van Zuidplas stond een oproep om mee te doen aan onze actie voor de crèche.
We hebben al veel leuke financiële reacties gekregen, maar het bedrag is nog niet helemaal bij elkaar.
Bijdragen voor juli-september  kunnen worden gestort op onze bankrekening onder vermelding van “crèche”. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen? (NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.)

Demonstratie op het Plein
Op 9 juli stonden we dit seizoen voor het laatst op het Plein. Na de zomervakantie gaan we met goede moed weer verder: met nieuwe banners en nieuwe energie. De data zijn: 3 en 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en op 10 december sluiten wij het jaar 2020 af. Wij vragen de komende tijd aandacht voor de ingewikkelde situatie van Victoire en haar vertrouwelingen binnen de oppositie. Voorts willen wij meer aandacht van de Nederlandse politiek voor de oppositieleden die de afgelopen jaren in Rwanda zijn verdwenen of gedood. Uiteraard brengen wij ook de 1F-procedure van de IND onder de aandacht.

Informatie: op de site van Anneke Verbraeken staat veel informatie: www.buitenpostdewereld.org.,
op Facebook via ‘FFDR’, onze website  www.ffdr.nl of telefonisch bij Frans Zwanenburg (06.20492682).


Financiële bijdragen, zowel van donateurs als voor de crèche, blijven hard nodig en kunt u overmaken op rekening NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.

11 juli 2020, Frans Zwanenburg (06.20492682).

Share