Aandacht voor Victoire Ingabire – 91

Victoire

Zondag 16 januari jl. was het 12 jaar geleden dat Victoire terugging naar Rwanda: met goede moed en hoop zich voor haar volk te kunnen inzetten. Helaas werd zij van meet af aan tegengewerkt. Haar toespraak bij het genocide monument werd als negatief beoordeeld door het Rwandese gezag; registratie voor de presidentsverkiezingen werden gedwarsboomd. Al snel kreeg zij huisarrest en in oktober van datzelfde jaar kwam zij in de gevangenis waar haar een zware tijd en een oneerlijk proces wachtte. Dankzij de uitspraak van het Afrikaanse Hof voor de Rechten van de Mens kwam zij na 8 jaar vrij hoewel die vrijheid zeer beperkt was en blijft. Zij krijgt geen identiteitsbewijs of paspoort zodat zij niet kan reizen, niet in Rwanda en al helemaal niet naar het buitenland.

Bestuursleden van haar partij, partijleden, persoonlijke medewerkers, ze zijn in de loop van de jaren allemaal opgepakt, gevangen gezet, vermoord of vermist. Door haar verblijf in de gevangenis onder slechte omstandigheden, heeft zij gezondheidsproblemen. Toch blijft Victoire sterk en volhardend. Dat verdient veel respect. Zij is ontzettend blij met alle kerstkaarten die zij vanuit Nederland kreeg. Inmiddels is er weer iemand opgepakt in Rwanda op beschuldiging van het lezen van een boek over dictatuur. De groep die twee maanden geleden om hetzelfde is gearresteerd, zit nog steeds in voorarrest. In theorie zou dat hoogstens 30 dagen mogen duren, gebruikelijk is dat het wel kan uitlopen tot 1 à 2 jaar.

Rist, de jongste zoon van Victoire en Lin heeft een nummer uitgebracht over zijn persoonlijke situatie: zijn moeder is in Rwanda en kan zich daar niet vrij bewegen, zijn vader is ziek en dus ook niet vrij om te gaan waar hij wil en Rist zelf voelt zich daardoor ook gevangen. Hij zoekt naar positieve dingen in het leven om met deze situatie te kunnen omgaan. De link is: http://youtu.be/rl8xAM8F_Ro (Dubbel T – Longway – YouTube).

 

Extra giften december 2021
Namens Victoire en alle kinderen van de crèche danken wij iedereen die in de feestmaand december een (extra) donatie overmaakte op onze rekening. Ook onze vaste donateurs dank voor de bijdragen in 2021.

Politiek
De komende weken zullen wij alle ministers en staatssecretarissen een brief sturen waarin wij benadrukken dat wij bij herhaling aandacht vragen van de politiek voor de zorgelijke situatie in Rwanda en de 1F-procedure in ons eigen land.

Petitie
Een onderwerp op de agenda krijgen van de Tweede Kamer is niet zo eenvoudig. Daarvoor is bijvoorbeeld een petitie nodig met 40.000 handtekeningen. De jongeren die de petitie hebben opgezet, zijn zeer actief in het krijgen van de benodigde handtekeningen. Het is fijn als wij van onze kant hierbij een handje kunnen helpen. De link van de petitie is: Stop Nederlandse uitleveringen naar Rwanda.

Demonstratie op het Plein Op 27 januari a.s. is er helaas geen plek voor ons. Nieuwe data zijn 3 en 17 februari. De ruimte is maar klein daarom krijgen we toestemming voor slechts 5 personen. Wie van 11.00 – 13.00 uur mee wil doen met de demonstratie kan zich bij ondergetekende aanmelden. Even spontaan langskomen mag natuurlijk altijd. Prinses Irenepad 1, naast CS den Haag. Data maart: 10 en 24.

Crèche Intango Dankzij alle giften in het laatste kwartaal van vorig jaar konden wij weer het streefbedrag van € 250 voor de crèche overmaken. Gelukkig valt het aantal besmettingen in Rwanda mee ondanks het lage percentage gevaccineerden. Farmaceutische bedrijven willen nauwelijks leveren aan Afrika uit angst dat de rekening niet wordt betaald. Daardoor is het gemiddelde aantal gevaccineerden slechts 6 %. Marokko, Zuid-Afrika en Rwanda scoren iets hoger, 8 %. Bekend is dat in Rwanda gedwongen vaccinatie plaatsvindt.

Wij hopen ook in 2022 weer te mogen rekenen op donaties op onze bankrekening onder vermelding van “crèche”. Samen kunnen wij er voor zorgen dat de kleintjes in ieder geval dagelijks een portie melk krijgen. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen? (NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.)

Op onze website staat:
Het Zwartboek dat door het collectief All For Rwanda op 15 juni jl. is aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Zij vragen aandacht voor de situatie van Rwandezen in binnen- en buitenland; De brief van Victoire aan de voorzitter Tweede Kamer; De boeken van Roméo Dallaire “Oog in oog met de duivel” en het boekenweekessay van Roxane van Iperen “De Genocide Fax”. De boeken gaan over de gebeurtenissen in Rwanda tijdens de genocide in april 1994; De petitie van de (klein)kinderen van mensen die door de IND worden beschuldigd van genocide; De link naar de film “Wanneer het Nederlandse oranje bloedrood wordt”.

Informatie:
Instagram: @ffdr.nl – Facebook: ffdr – website: ffdr.nl, Anneke Verbraeken: www.buitenpostdewereld.org of telefonisch bij Frans Zwanenburg (06.20492682).

Financiële bijdragen zowel donaties als voor de crèche blijven hard nodig en kunt u overmaken op rekening NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.

 

 

22 januari 2022, Frans Zwanenburg.