Aandacht voor Victoire Ingabire – 98

Situatie Victoire 
Na alle bezoeken in de afgelopen maanden van delegaties van Commonwealth-bijeenkomst en van mw. A. Mulder, CDA, die in Kigali was voor het Internationaal Parlementair Overleg is het nu redelijk rustig bij Victoire. In officiële berichten staat dat het Rwandese leger de rebellen van M23 steunt die Congo hebben aangevallen. De Rwandese overheid ontkent deze betrokkenheid. 

Kerstkaarten Victoire: wie wil, kan een kerstkaart schrijven voor Victoire. De kaarten kunnen in de bus worden gedaan of gestuurd naar: Zevenhuizen (Lin Muyizere, De Leeuwerik 43, 2761 SB Zevenhuizen), Moerkapelle (Brigit Kool, Coymansstraat 11, 2751 AS Moerkapelle), Nieuwerkerk (Marianne Vink, Hertenkruid 14, 2914 TD Nieuwerkerk aan den IJssel). Uiterlijk tot 20 december a.s. 

Pierre Karangwa 
De Rechtbank in Den Haag deed op 9 november uitspraak dat de uitlevering van Pierre ontoelaatbaar is. De Rechtbank is van mening dat er duidelijke twijfels bestaan over de rechterlijke onafhankelijkheid in Rwanda. Wij zijn verheugd dat de Rechtbank ons eindelijk serieus neemt. Maar teleurgesteld dat het OM in Hoger Beroep is gegaan bij het Gerechtshof. 

Nieuwe Banner
Wij hebben een nieuwe banner met daarop de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag inzake Pierre K. Het logo dat we kozen wordt momenteel in Engeland veel gebruikt om aandacht te vragen voor Rwanda. 

Demonstratie op het Prinses Irenepad 1 in den Haag We gaan in het nieuwe jaar door met demonstreren op de donderdagen, 1 x per 14 dagen van 11.00 tot 13.00 uur. We zijn te vinden tegenover het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Prinses Irenepad 1 in Den Haag. Het ligt op een paar minuten lopen van het Centraal Station. Iedereen blijft welkom. De data voor de 1e helft van 2023 zijn: 26 jan., 9 en 23 febr., 9 en 23 mrt., 6 en 20 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni. 

Crèche Intango 
Wij maken ons zorgen om de lokatie van de twee crèches omdat die vlakbij de grens met Congo is. Op dit moment is het onrustig in het gebied door de aanwezigheid van o.a. de rebellen van M23. De vrouwen kunnen niet naar hun werk in Congo met alle gevolgen van dien. Wij blijven daarom bij u om financiële steun vragen omdat hulp nu nog harder nodig is. 

Bijdragen zijn welkom op onze bankrekening onder vermelding van crèche”. Samen kunnen wij er voor zorgen dat de kleintjes in ieder geval dagelijks iets aan voedsel krijgen. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen? (NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.) 

Feestdagen Mede namens Victoire en de medewerkers en kinderen van de crèche bedanken wij iedereen die het afgelopen jaar met ons meeleefde, ons financieel steunde en langs kwam op het Prinses Irenepad. U wensen wij vredige kerstdagen met dierbaren om u heen. Voor 2023 spreken wij de hoop uit dat vrede op aarde niet langer een wens zal zijn maar realiteit wordt. Dat de Nederlandse Overheid ervan doordrongen raakt dat iedereen recht heeft op een menselijke behandeling en met name mensen met een Rwandese achtergrond een eerlijk proces moeten krijgen. Dat in Rwanda alle mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden en onderdrukking verleden tijd zal zijn. 

We hebben op de website gezet: Het opiniestuk van Anneke Verbraeken uit De Volkskrant en de link naar de podcast van Radio 1, Vroeg! De link naar de uitzending van Zembla van 12 mei en 15 september jl. De link naar de hoorzitting over de 1F-procedure van 9 juni jl. 

Informatie: Instagram: @ffdr.nl – Facebook: ffdr – Website: ffdr.nl Anneke Verbraeken: www.buitenpostdewereld.org Telefonisch bij Frans Zwanenburg (06.20492682) 

Financiële bijdragen zowel donaties als voor de crèche blijven hard nodig en kunt u overmaken op rekening NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk. 

7 december 2022, Frans Zwanenburg.