Aandacht voor Victoire Ingabire – 79

Situatie Victoire

Op 3 oktober is Victoire jarig. Wie wil kan een kaart in de bus doen bij Frans (Dorpsstraat 58, 2761 AE Zevenhuizen) of bij Lin Muyizere (De Leeuwerik 43, 2761 SB Zevenhuizen). Zij zorgen dat de post bij Victoire komt.

In Dubai is eind augustus Paul Rusesabagina ontvoerd door de Rwandese regering. Tijdens de genocide redde hij 1200 levens door mensen in zijn hotel op te vangen; later werd dit verfilmd in “Hotel Rwanda”. President Kagame heeft publiekelijk zijn betrokkenheid bij de ontvoering ontkent.

Thérèse Dusabe: Raad van State

De zitting van de Raad van State is op maandag 19 oktober 2020 om 10.30 uur. Behalve de Staatssecretaris van Justitie is ook de Minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd. In verband met de Corona-maatregelen mogen alleen de advocaat en Thérèse de zitting bijwonen. Wij informeren of er gedemonstreerd mag worden tegen het oneigenlijke gebruik van de IF-procedure; zodra wij meer weten zullen wij u op de hoogte brengen.

Crèche Intango

Dankzij de bedragen die wij ontvingen, konden wij het benodigde bedrag van € 250 overmaken.

Onderstaand programma geeft een aardig beeld wat de kinderen op de crèche moeten leren, willen zij toegelaten worden tot de basisschool.

Ter voorbereiding op de basisschool is er een programma dat uit verschillende onderdelen bestaat: alfabetisering in de eigen taal, voorbereidend schrijven, lezen, rekenen en een brede algemene ontwikkeling.

Wij hopen dat wij het komende kwartaal weer mogen rekenen op donaties op onze bankrekening onder vermelding van “crèche”. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen? (NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.)

Demonstratie op het Plein

Op 3 september zijn wij het seizoen op het Plein in den Haag weer begonnen. De komende maand staan we er op 1, 15 en 29 oktober. Overige data: 12 en 26 november en 10 december.

Zoals altijd op het Plein tegenover de ingang van de Tweede Kamer van 11.30 tot 14.00 uur. Iedereen is van harte welkom om bij ons langs te komen.

N.B. Op 15 oktober herdenken we dat we 10 jaar demonstreren. Wij vragen hiervoor extra aandacht en hopen op veel belangstelling.

Informatie

Op de site van Anneke Verbraeken staat veel informatie: www.buitenpostdewereld.org. Op Facebook via ‘FFDR’, onze website www.ffdr.nl of telefonisch bij Frans Zwanenburg (06.20492682).

Financiële bijdragen zowel van donateurs als voor de crèche blijven hard nodig en kunt u overmaken op rekening NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.

30 september 2020, Frans Zwanenburg (06.20492682).

Share