De crèche Intango is een project van Victoire dat zij in 2014 heeft opgezet tijdens haar gevangenschap. De crèche staat in een van de armste wijken van Kigali en is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders, vaak alleenstaande moeders, geen middelen hebben om de kleintjes naar de voorschoolse opleiding te sturen. Zonder kennis van de basisbeginselen van bv. taal of rekenen, worden kinderen niet tot het onderwijs toegelaten. Democratie moet van onderaf groeien, zegt Victoire en daarom is dit project zo belangrijk. Zonder democratie komt er geen vrede in haar land.

Inmiddels is in Gysenyi een tweede crèche geopend. De crèches worden geleid door onderwijzeressen die ondanks hun diploma in het onderwijs geen werk kunnen vinden. Dankzij donaties krijgen de kinderen iedere dag tenminste een halve liter melk (thuis is er vaak geen geld voor eten), daarnaast  worden o.a. watertanks, thermometers en zeep gekocht. De FFDR roept donateurs op om financiële bijdragen over te maken op rekening

NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk o.v.v. ‘crèche’.

Victoire op de créche

Ter voorbereiding op de basisschool is er een programma dat uit verschillende onderdelen bestaat: alfabetisering in de eigen taal, voorbereidend schrijven, lezen, rekenen en een brede algemene ontwikkeling.

Blauwe tonnen die zijn aangeschaft om handen te wassen

Donaties zijn van harte welkom op NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk onder vermelding van “crèche”. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen?