In 2014 heeft Victoire vanuit de gevangenis de crèche Intango (destijds onder de naam Abiru) opgezet in een van de armste wijken van Kigali.

Leden van de kerk gaan bij gezinnen langs om de kinderen uit te nodigen naar de crèche te komen. Als het kan, betalen de ouders een euro per maand. Als zelfs dat bedrag niet kan worden gemist, mogen de kinderen toch komen. Op deze voorschoolse opvang worden kinderen geholpen bij de voorbereiding op het onderwijs. Zonder kennis van de basisbeginselen van bv. taal of rekenen, worden kin-deren niet tot het onderwijs toegelaten.

Democratie moet van onderaf groeien. Daarom is dit project voor Victoire zo belangrijk. Zonder democratie komt er geen vrede in haar land. In de dorpskrant van Zuidplas stond een oproep om mee te doen aan onze actie voor de crèche.

Victoire op de créche

Dankzij de bedragen die wij ontvingen, konden wij het benodigde bedrag van € 250 overmaken.

Onderstaand programma geeft een aardig beeld wat de kinderen op de crèche moeten leren, willen zij toegelaten worden tot de basisschool.

Ter voorbereiding op de basisschool is er een programma dat uit verschillende onderdelen bestaat: alfabetisering in de eigen taal, voorbereidend schrijven, lezen, rekenen en een brede algemene ontwikkeling.

Wij hopen dat wij het komende kwartaal weer mogen rekenen op donaties op onze bankrekening onder vermelding van “crèche”. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen? (NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.)

Update 25 november 2020:

Het geld van het 3e kwartaal is gebruikt om aan de eisen te voldoen die worden gesteld om de crèches te mogen openhouden en om kinderen te beschermen tegen het coronavirus.Er zijn nu 2 crèches, in Kigali en in Gisenyi. Beide crèches hebben het geld verdeeld.De crèche in Gisenyi heeft de lokalen uitgebouwd, zodat kinderen  afstand kunnen houden.De crèche in Kigali heeft zeep, handdoeken en vaten gekocht zodat kinderen zo vaak mogelijk hun handen kunnen wassen. 

Blauwe tonnen die zijn aangeschaft om handen te wassen

Donaties zijn van harte welkom op NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk onder vermelding van “crèche”. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen? 

Share