Categorie: Geen categorie

Het VK heeft op 25 januari 2021 tijdens de 37e sessie van Universal Periodic Review (UPR) een verklaring over Rwanda afgelegd en aanbevelingen gedeeld om hun mensenrechtensituatie te verbeteren.

Foreign, Commonwealth & Development Office en Julian Braithwaite deden de volgende uitspraak:

Het Verenigd Koninkrijk is verheugd over de sterke reputatie van Rwanda op het gebied van economische en sociale rechten en de bevordering van gendergelijkheid. We blijven echter bezorgd over de aanhoudende beperkingen van burgerrechten en politieke rechten en mediavrijheid. Als lid van de Commonwealth en toekomstige voorzitter van de Raad dringen we er bij Rwanda op aan om de waarden van de Commonwealth zoals democratie, de rechtsstaat en respect voor mensenrechten te modelleren.

We raden Rwanda aan:

Voer transparante, geloofwaardige en onafhankelijke onderzoeken uit naar beschuldigingen van buitengerechtelijke executies, sterfgevallen in hechtenis, gedwongen verdwijningen en martelingen, en breng daders voor het gerecht.

Bescherm en stel journalisten in staat om vrij te werken, zonder angst voor vergelding, en zorg ervoor dat overheidsinstanties de wet op toegang tot informatie naleven.

Screen, identificeer en bied steun aan slachtoffers van mensenhandel, inclusief degenen die worden vastgehouden in doorgangscentra van de overheid.

https://www.gov.uk/government/speeches/37th-universal-periodic-review-uk-statement-on-rwanda

Als reactie op de uitspraak hebben Vicitoire en DALFA een persbericht uitgebracht.

Die kunt u via de onderste link lezen:

Share

Paul Ruesesabagina werd eind augustus 2020 in Dubai ontvoerd en naar Rwanda overgebracht. Hij verblijft in de gevangenis.

Paul Ruesesabagina was de man van Hotel Mille Collines (verfilmd als Hotel Rwanda) die vele Tutsi’s redde tijdens de genocide. Hij is een fel criticus van de regering van Paul Kagame. Bij zijn aankomst in Kigali werd hij aan de pers getoond met mondkapje voor en zijn handen geboeid. Toch heeft president Kagame publiekelijk zijn betrokkenheid bij de ontvoering ontkent.

Paul Ruesesabagina

Bron foto: amsterdamnews.com

Share
Thérese Dusabe

Op de dag (20–01-2021) dat Nederland alle aandacht heeft voor een eventuele avondklok en de beëdiging van de nieuwe president van de Verenigde Staten hoort Thérèse Dusabe, de moeder van de belangrijkste oppositieleidster in Rwanda, Victoire Ingabire, van de Raad van State dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid haar Nederlandse paspoort mag intrekken in verband met vermeende betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. De discutabele 1F-procedure wordt haar noodlottig.

Een ieder die bij dit besluit betrokken is, gaat geheel voorbij aan het feit dat de verklaringen uit Rwanda die Thérèse verdacht maken, anoniem zijn verstrekt en niet beschikbaar zijn voor haar verdediging. Verklaringen uit Rwanda, een regiem dat sedert 1994 haar politieke tegenstanders gevangen zet, laat verdwijnen en vermoordt, worden door de Nederlandse overheid overgenomen en gebruikt in een 1F- procedure. Na de moord in 2020 op de Rwandese gospelzanger Kizito Mihigo en de ontvoering van de Belgisch-Rwandese hoteleigenaar Paul Rusesabagina is Thérèse nu aan de beurt. De oppositie in Rwanda wordt hiermee in het hart geraakt. Thérèse verliest per direct haar Nederlandse rechten en middelen van bestaan. Een uitzetting naar Rwanda dreigt.

N.B. In haar boek “De waarheid over Rwanda” weerlegt Judy Rever het succesverhaal van Paul Kagame en toont zij aan dat niets wordt geschuwd om getuigenissen te verkrijgen

Journalist Anneke Verbraeken schrijft op haar website ook over de rechtzaak van Thérèse Dusabe.

http://www.buitenpostdewereld.org/untitled/nl–genocide/ind-zet-heksenjacht-voort.html

Luister ook naar de Argos reportage hierover:

https://www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/47464-2018-12-15-vluchtelingen-uit-rwanda-betrokken-bij-genocide

Bron foto: http://www.buitenpostdewereld.org/

Share

De populaire Rwandese gospelzanger Kizito Mihigo wordt postuum onderscheiden met de Václav Havel Mensenrechtenprijs 2020. De onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan kunstenaars die zich verzetten tegen de dictatuur. Aan de prijs is een bedrag van 60.000 euro verbonden.

Václav Havel Mensenrechtenprijs

De onderscheiding is vernoemd naar de Tsjechische toneelschrijver en latere president Václav Havel (1936-2011), die zich inzette voor de mensenrechten in zijn land.

Kizito Mihigo werd eerder dit jaar dood aangetroffen in zijn cel en de omstandigheden van zijn overlijden zijn nooit opgehelderd. Mihigo, een overlevende van de genocide van 1994, stond bekend als tegenstander van het regime van Paul Kagame.

Mihigo ontvangt de mensenrechtenprijs voor de inzet van zijn stichting voor verzoening: de Kizito Mihigo Foundation for Peace. Maar ook vanwege zijn controversiële lied Igisobanuro cy’urupfu (De verklaring van de dood), waarin hij opriep tot medeleven voor alle slachtoffers, inclusief die van de bloedbaden van het Rwandees Patriottisch Front van president Paul Kagame. Onmiddellijk daarna werd Kizito Mihigo gearresteerd en veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens samenzwering tegen de regering, zegt de Human Rights Foundation (HRF).

Rwanda heeft de druk op politieke tegenstanders de afgelopen maanden sterk opgedreven. Verschillende tegenstanders van het regime zijn ondergedoken omdat zij vrezen voor hun leven. Recent nog werd de Belgisch-Rwandese hotelmanager Paul Rusesabagina, die tijdens de genocide een duizendtal Tutsi’s en gematigde Hutu’s tegen doodseskaders heeft beschermd, in Dubai ontvoerd. Hij wordt beschuldigd van moord en terrorisme. Het is volgens waarnemers onwaarschijnlijk dat hij een eerlijk proces krijgt.

De prijs is op 25 september virtueel uitgereikt.

Gepubliceerd door www.kerknet.be/kerknet-redactie,

Share

In 2014 heeft Victoire vanuit de gevangenis de crèche Intango (destijds onder de naam Abiru) opgezet in een van de armste wijken van Kigali.

Leden van de kerk gaan bij gezinnen langs om de kinderen uit te nodigen naar de crèche te komen. Als het kan, betalen de ouders een euro per maand. Als zelfs dat bedrag niet kan worden gemist, mogen de kinderen toch komen. Op deze voorschoolse opvang worden kinderen geholpen bij de voorbereiding op het onderwijs. Zonder kennis van de basisbeginselen van bv. taal of rekenen, worden kin-deren niet tot het onderwijs toegelaten.

Democratie moet van onderaf groeien. Daarom is dit project voor Victoire zo belangrijk. Zonder democratie komt er geen vrede in haar land. In de dorpskrant van Zuidplas stond een oproep om mee te doen aan onze actie voor de crèche.

Victoire op de créche

Dankzij de bedragen die wij ontvingen, konden wij het benodigde bedrag van € 250 overmaken.

Onderstaand programma geeft een aardig beeld wat de kinderen op de crèche moeten leren, willen zij toegelaten worden tot de basisschool.

Ter voorbereiding op de basisschool is er een programma dat uit verschillende onderdelen bestaat: alfabetisering in de eigen taal, voorbereidend schrijven, lezen, rekenen en een brede algemene ontwikkeling.

Wij hopen dat wij het komende kwartaal weer mogen rekenen op donaties op onze bankrekening onder vermelding van “crèche”. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen? (NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk.)

Update 25 november 2020:

Het geld van het 3e kwartaal is gebruikt om aan de eisen te voldoen die worden gesteld om de crèches te mogen openhouden en om kinderen te beschermen tegen het coronavirus.Er zijn nu 2 crèches, in Kigali en in Gisenyi. Beide crèches hebben het geld verdeeld.De crèche in Gisenyi heeft de lokalen uitgebouwd, zodat kinderen  afstand kunnen houden.De crèche in Kigali heeft zeep, handdoeken en vaten gekocht zodat kinderen zo vaak mogelijk hun handen kunnen wassen. 

Blauwe tonnen die zijn aangeschaft om handen te wassen

Donaties zijn van harte welkom op NL58RABO 01688.64.371 t.n.v. FFDR te Rijswijk onder vermelding van “crèche”. Helpt u mee om Victoire en haar missie te steunen? 

Share

DALFA-Umurinzi de politieke partij van Victoire Ingabire Umuhoza heeft op 22 juni via haar communicatielijnen een testament gepubliceerd over het leven van Victoire.

In dit testament blikt Victoire terug op haar persoonlijke verhaal en haar politieke carrière. Tot slot gaat ze in op de recente ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het oprichten van haar nieuwe partij en doet ze een beroep op alle welwillende Rwandezen die dezelfde zorg hebben over de huidige toestand in Rwanda.Voor de video van het testament verwijs ik u naar de pagina over Victoire

Share

Op 26 mei jl. werd in Den Haag gedemonstreerd tegen de 1F-procedure.

Een groep van ca. 20 personen had zich opgesteld voor de ingang van het gebouw van de IND, voorzien van mondkapjes en een banner.

Met deze demonstratie werd de aandacht gevestigd op de uitvoering van artikel 1F met betrekking tot Rwandezen met een Nederlandse verblijfstitel. Het artikel 1F beoogt asielzoekers (ook die inmiddels Nederlander zijn) uit te sluiten voor vluchtelingenbescherming.

Demonstranten voor het IND-loket

Het betreft personen die weliswaar gegronde vrees voor vervolging hebben, maar wegens een vermoedelijke eigen betrokkenheid bij misdaden en mensenrechtenschendingen geen aanspraak zouden kunnen maken op vluchtelingrechtelijke bescherming. In de uitvoering wordt door de jaren heen naar voren gebracht dat de zorgvuldigheid van deze procedure ter discussie staat. In elk geval is dat zo ten aanzien van de Rwandezen waarnaar de IND de afgelopen jaren onderzoek heeft verricht. Bij hen is in meerdere situaties aan de hand van anonieme verklaringen het Nederlandse paspoort afgenomen en zijn sommigen teruggestuurd, al of niet op verzoek van Rwanda.

De IND startte de afgelopen jaren een 1F- procedure tegen directe familieleden van de belangrijkste oppositieleider, Victoire Ingabire Umuhoza, met het voornemen om het Nederlandse paspoort in te trekken en hen terug te sturen naar Rwanda, waar mensenrechten geschonden worden. Dit keer betrof het de zwager van Victoire, Gabriel Niyitegeka die zich 26 mei voor verhoor moest melden bij de IND.

Zwager Victoire
Share

Op 14 maart jl. was de negende editie van de prijsuitreiking van de Victoire Ingabire Prijs voor Vrede en Democratie georganiseerd in Brussel ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag. Door alle maatregelen rondom het Corona virus kon deze dag niet doorgaan.

Extra jammer, want er kwamen heel veel aanmeldingen uit binnen- en buitenland. Mensen hadden behoefte om elkaar in Brussel te zien en te spreken nadat bekend was geworden dat de lieveling van het volk, zanger Kizito Mihigo, 17 februari 2020 dood was aangetroffen in zijn cel.

We hopen dat de prijsuitreiking volgend jaar weer zal kunnen plaatsvinden.

Historie

Deze prijs is op 12 maart 2011 in het leven geroepen door het RIFDP, ter ere van Victoire Ingabire Umuhoza. Deze prijs belichaamt de moed en het leiderschap van Victoire Ingabire Umuhoza in haar vreedzame en democratische proces van conflictoplossing.

(Le Réseau International des Femmes pour la Démocratie et la Paix)

Share

FOUNDATION for FREEDOM and       DEMOCRACY in
RWANDA


Jaarverslag 2019

Voorwoord

Stel je voor, je hebt een mooi en vrij rustig leven met je gezin in Zevenhuizen. Je woont in een land
waar rechten van individuele inwoners worden gerespecteerd (2010).

Stel je voor, je denkt steeds vaker aan je geboorteland Rwanda, waar een bruut regiem rechten van mensen ondergraaft.

Stel je voor, je start een politieke beweging om democratie te bevorderen in dat zelfde land Rwanda.

Stel je voor, het wordt serieus en je keert na 19 jaar terug naar ‘jouw land’ en stelt je verkiesbaar voor de politiek om een verschil te kunnen maken.

Stel je voor, nog voordat je echt voet aan de grond hebt gekregen, wordt je gevangengezet, je bent ineens ‘een terrorist’. 

Stel je voor, je raakt verzeild in een politiek proces waar de rechten van de verdachte worden geschonden.

Stel je voor, na een lang voorarrest word je veroordeeld tot 15 jaar cel.

Stel je voor, je zit veelal geïsoleerd in gevangenschap.

Stel je voor, je moet dagelijks bezorgd zijn voor je leven, jouw maaltijden worden daarom dagelijks buiten de gevangenis bereid.

Stel je voor, dat je na 8 jaar plotseling vrij komt.

Stel je voor, je verblijft buiten de muur van de gevangenis, maar je bent niet echt vrij.

Stel je voor, het internationale hof voor de rechten van de mens in Arusha, Tanzania, veroordeelt jouw proces en stelt jou in het gelijk.

Stel je voor, je moet je desondanks regelmatig melden voor intimiderende/onduidelijke verhoren.

Stel je voor, je naaste medewerkers worden vermoord of verdwijnen.

Stel je voor, de Nederlandse autoriteiten proberen jouw man en je moeder uit het land te zetten waar jij je 10 jaar geleden veilig voelde. Uit te zetten, let wel, naar Rwanda.

Stel je voor, je vecht door en start een nieuwe politieke beweging, DALFA, omdat je na 10 jaar nog steeds gelooft in jouw idealen en missie.

Stel je voor, dat wordt gezien en je krijgt een internationale prijs voor de rechten van de mens in Madrid (2019). 

Stel je voor, er is een grote groep mensen in diverse landen die jouw ingewikkelde weg willen steunen omdat ook zij geloven in jouw idealen en missie.

Daarom steunen wij ook in 2020 het werk van Victoire Ingabire.

maart 2020,

Frans Zwanenburg, voorzitter FFDR

Doelstelling

De stichting FFDR (Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda) is in 2009 opgericht. Zij heeft tot doel samen te werken met en steun te verlenen aan personen en organisaties die:

  • vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid in Rwanda bevorderen,
  • de sociale en economische stabiliteit van Rwanda bevorderen,
  • de Rwandese bevolking informeren over staatsinrichting, politiek, burgerrechten en -plichten,
  • open, transparante en democratische verkiezingen in Rwanda mogelijk maken.

De stichting werft daarvoor fondsen in Nederland en daarbuiten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur heeft zich tot taak gesteld om financiële middelen te verwerven voor proces- en publiciteitskosten. Zij zet zich in om de situatie van Victoire Ingabire zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en zal zich beperken tot de humanitaire kant van de zaak van Victoire.

Bestuur

Frans Zwanenburg is voorzitter van de FFDR: verslaggeving en correspondentie worden waargenomen door Marianne Vink; Régine Uwineza is naast penningmeester ook postadres.

Ontwikkelingen rond Victoire

Op 9 maart wordt het lichaam gevonden van Anselme Mutuyimana, persoonlijk assistent van Victoire. De impact op Victoire is groot. Internationaal is er veel aandacht, o.a. door Amnesty International. Zij vragen inmiddels om een onafhankelijk onderzoek naar de verdwijning van leden van de FDU.

Victoire start een campagne waarin zij iedere maand op de 8e aandacht vraagt voor haar vice-voorzitter die sinds 8.10.2018 uit de gevangenis verdween en voor de moord op Anselme.

De Rwandese media verspreiden nog steeds negatief nieuws of onwaarheden over Victoire. In de laatste maanden van 2019 moet Victoire zich veelvuldig melden bij de autoriteiten. Ze wordt verhoord over de dood van haar partijgenoot en moet soms uren wachten zonder dat er een gesprek plaatsvindt. Zo langzamerhand voelt Victoire zich alleen thuis veilig en gaat ze na 17.00 uur niet meer de deur uit.

Aan het einde van het jaar komt het bericht dat Victoire een nieuwe partij heeft opgericht: DALFA. Zij geeft de voorkeur aan een partij met een programma ’binnen’ Rwanda. FDU-Inkingi bestaat voornamelijk uit oppositiepartijen in het buitenland. Bijwonen van vergaderingen en overleg is voor niemand mogelijk.
Victoire is ontzettend blij met post die zij krijgt vanuit Nederland, zoals de kerstkaarten.

Activiteiten

Rechtszaak Lin Muyizere, echtgenoot van Victoire

Er komt geen hoger beroep in de zaak van Lin Muyizere. Ter gelegenheid hiervan worden betrokkenen uitgenodigd bij Lin thuis om te vieren dat hij zijn Nederlandse paspoort terugkrijgt.

Rechtszaak Thérèse Dusabe, moeder van Victoire

Op 19 juni is de rechtszaak van Thérèse waarin zij het intrekken van haar paspoort aanvecht. Zij wordt beschuldigd van deelname aan de genocide in 1994. Zowel vanuit Zevenhuizen als vanuit haar woonplaats Katwijk komen velen haar steunen. Ook vanuit België komen veel mensen naar Den Haag. Op 28 oktober komt het bericht dat de rechtbank haar bezwaar niet ontvankelijk verklaart. In afwachting van het Hoger Beroep gaat Thérèse op 10 december naar de Raad van State om haar paspoort (tijdelijk) terug te vragen. Vlak voor Kerstmis komt het bericht dat de Raad van State heeft beslist dat haar paspoort moet worden teruggegeven tot het Hoger Beroep.

Wim Laman

Op 25 mei overlijdt Wim Laman. Hij was een vast gezicht bij ons op het Plein. Wim was een betrokken en positief mens die met ons meedacht en zich inzette waar hij kon. Bijna iedereen van het Plein is aanwezig bij het afscheid.

Symposium 25 jaar na de genocide

Het Afrika Studiecentrum van de universiteit Leiden organiseert op 9 mei in Den Haag een seminar over “25 jaar na de genocide in Rwanda”. Sprekers zijn Bert Ingelaere en Filip Reyntjens. Régine Uwineza, John Rwamayanja en Marianne Vink wonen het seminar bij.

Eindejaarsactie

Bij de kerken in Zevenhuizen, Oegstgeest en Katwijk worden kaarsen afgegeven als dank voor de betrokkenheid en financiële steun die wij mogen ontvangen. De medewerkers van het Plein en andere direct betrokkenen krijgen ook een kaars.

Victoire Ingabire Umuhoza Prijs 2019

Op zaterdag 9 maart wordt in Brussel voor de achtste keer de Victoire Ingabire Umuhoza Prijs voor Vrede en Democratie uitgereikt. Er is dit jaar een enorme belangstelling. Velen zijn spontaan naar de zaal gekomen als bekend wordt dat de persoonlijk assistent van Victoire, Anselme Mutuyimana, is vermoord.

De winnaars van 2019 zijn: Jean-Pierre Mbelu, abt, filosoof en politiek analist; Abraham Kiplangat Mutai, één van de beste schrijvers op o.a. Twitter, hij is een fervent verdediger van een betere samenleving zonder corruptie; Robin Philpot, Canadees journalist en essayist.

Internationale Prijs van Spanje voor de Rechten van de Mens 2019
Op 5 december wordt in Madrid de Internationale Prijs voor de Rechten van de Mens 2019 toegekend aan Victoire. Har echtgenoot Lin Muyizere, haar kinderen Raïssa en Rist en haar zus Régine Uwineza gaan naar Madrid om de prijs in ontvangst te nemen. Er komt een foto met tekst in Hart van Holland, de dorpskrant van Zuidplas. De landelijke pers schrijft niets over de prijs.

Ingabiredag Brussel

Op 19 oktober wordt in Brussel de jaarlijkse Ingabiredag georganiseerd. De belangstelling is groot. Victoire spreekt de aanwezigen toe via internetverbinding. Régine Uwineza is aanwezig.

Contact met de politiek e.a.

Ook dit jaar sturen wij regelmatig brieven naar de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken en een aantal betrokken parlementsleden om hen te informeren over de situatie van Victoire en de mensen om haar heen, alsook over de situatie van Thérèse Dusabe.

In oktober sturen we een brief met daarin een opsomming van leden van de oppositie en naaste medewerkers van Victoire die sinds 2016 zijn verdwenen of vermoord.

Wij attenderen hen op het boek “De waarheid over Rwanda, het regime van Paul Kagame” van Judy Rever. Het boek geeft een schokkend beeld van de gebeurtenissen die in Rwanda plaatsvonden en nog steeds aan de orde zijn. Frans onderhoudt het contact met Henk Valk, CU, en overhandigt hem een exemplaar van het boek.

Aan Jan Pronk en Sigrid Kaag, minister buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking wordt een brief gestuurd met het verzoek om met elkaar van gedachten te wisselen over Rwanda en wat onze rol zou kunnen zijn. Wij krijgen geen reactie. Ook niet op het boek van Judy Rever dat wij voor Sigrid Kaag afgeven bij de Tweede Kamer.

Actiemateriaal

De geplastificeerde A-4 vellen worden vervangen door A-3 posters met een zwart-wit foto van Victoire.

Zonodig kunnen we de teksten aanpassen aan de situatie. De oranje banner blijft gehandhaafd.

Demonstratie op het Plein in Den Haag

Wij blijven demonstreren op het Plein en vragen aandacht voor Victoire en voor Rwandezen die met uitzetting uit Nederland worden bedreigd. Wij zijn er 17 keer, één keer in de veertien dagen op donderdag van 11.30 – 14.00 uur op onze vaste plek voor de ingang van de Tweede Kamer: 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 16 mei, 6 en 20 juni. Onze demonstratie op 4 juli kan niet doorgaan omdat er geen ruimte is voor ons op het Plein. Na de zomerstop gaan we door op 26 september, 10 en 31 oktober, 4 en 28 november en 12 december.

We moeten de vergunning steeds per maand aanvragen bij Operationele Zaken.

Voorlichting

Het informatiebulletin Victoire verschijnt dit jaar 8 keer. Het wordt gestuurd aan belangstellenden, HartvanHolland, Omroep Zuidplas en de kerken in Zevenhuizen/Moerkapelle, Oegstgeest en Katwijk.

Website

Clément Hirwa houdt de website bij. Door een ’foutmelding’ is de site geruime tijd niet bereikbaar.

Clément vernieuwt de website waardoor de uitstraling sober en overzichtelijk wordt.

Financiën

Dankzij de donateurs zijn wij in staat ons financiële steentje bij te dragen voor de dagelijkse verzorging van Victoire en haar veiligheid.

Contact

Stichting FFDR

Celebesstraat 28

2341 XJ Oegstgeest
Email: info@ffdr.nl
Website: www.ffdr.nl


Vergaderingen
Het bestuur komt in het verslagjaar acht keer bijeen: 7 januari, 11 februari, 1 april, 20 mei, 17 juni,
23 september, 28 oktober en 2 december.

Financiën
De Stichting heeft een bankrekening specifiek voor steun aan Victoire Ingabire (publiciteits- en proceskosten). De rekening voor algemene doelen is opgezegd.

Share

DEMONSTRATIE BIJ KANTOOR IND, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag (t.o. het Centraal Station):Het bestuur van de FFDR heeft besloten een vergunning aan te vragen voor een demonstratie voor het gebouw van de IND tegen de 1F-procedure van Gabriel. Uiteraard volgen wij de voorschriften van de overheid die nu gelden strikt op: minimal 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook partners mogen niet bij elkaar staan/met elkaar praten; wij zorgen voor voldoende mondkapjes, een spandoek en teksten om aan passanten uit te delen.


Zodra de vergunning binnen is, krijgt u hiervan bericht. Dan volgt ook nadere informatie over plaats en tijd. Wij hopen dat velen gehoor zullen geven aan onze oproep.

Share