Voorwoord

In het verlengde van de coronamaatregelen gaat het met name in de politieke discussie steeds meer over “de klassieke grondrechten” die in Nederland en andere Europese landen volgens critici met voeten worden getreden.

De klassieke grondrechten worden in het eerste hoofdstuk van onze Grondwet beschreven. Het zijn rechten die burgers de vrijheid geven om te leven zonder bemoeienis van de overheid. Ook bevat de Grondwet de rechten om deel te nemen aan de samenleving en de politiek. Bekende voorbeelden van grondrechten zijn: vrijheid van meningsuiting; recht op privacy; kiesrecht; recht op gelijke behandeling.

Wij mogen ons in Nederland rijk rekenen dat de grondrechten bestaan. Dat wij vrij uit mogen spreken, dat wij volksvertegenwoordigers kunnen kiezen, dat er diverse regels zijn met betrekking tot het behoud van onze privacy en dat de Nederlander, ook als je uit een ander land komt, een gelijke behandeling krijgt.

In Rwanda bestaan deze waardevolle grondrechten niet. Daar wordt vrijuit spreken bestraft met een aanhouding en/of gevangenschap. Zijn verkiezingen van het parlement een toneelstukje geworden. Zit de president daardoor vast op zijn troon. Privacy bestaat niet. Gelijkheid voor burgers evenmin. Burgers hebben zeker geen vrijheid om een leven te leven zonder directe bemoeienis van de overheid. Rwandezen zijn voornamelijk bang.

Victoire Ingabire vecht vanaf 2010, vanuit de oppositie, voor grondrechten van en voor burgers. Met gevaar voor haar eigen leven probeert zij democratie en gelijke rechten en kansen voor burgers te realiseren. Grondrechten voor burgers zijn nog ver weg. Victoire en een groep vertrouwelingen geven niet op. Wij geven ook in 2022 niet op en steunen Victoire en de positieve beweging  in Rwanda. Wij houden hoop. Dat verdienen de Rwandezen.

februari 2021,

Frans Zwanenburg, voorzitter FFDR 

Doelstelling

De stichting FFDR (Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda) is in 2009 opgericht. Zij heeft tot doel samen te werken met en steun te verlenen aan personen en organisaties die:

  • vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid in Rwanda bevorderen,
  • de sociale en economische stabiliteit van Rwanda bevorderen,
  • de Rwandese bevolking informeren over staatsinrichting, politiek, burgerrechten en -plichten,
  • open, transparante en democratische verkiezingen in Rwanda mogelijk maken.

De stichting werft daarvoor fondsen in Nederland en daarbuiten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur heeft zich tot taak gesteld om financiële middelen te verwerven voor proces- en publiciteitskosten. Zij zet zich in om de situatie van Victoire Ingabire zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en zal zich beperken tot de humanitaire kant van de zaak van Victoire.

Bestuur

Frans Zwanenburg is voorzitter van de FFDR: verslaggeving en correspondentie worden waargenomen door Marianne Vink; Régine Uwineza is naast penningmeester ook postadres, Noreen Zwanenburg ondersteunt het bestuur op het gebied van de Sociale Media.

Ontwikkelingen rond Victoire

Victoire moet zich ook dit jaar verschillende keren voor verhoor melden bij de politie/inlichtingendienst. Mede door Corona blijft ze zoveel mogelijk thuis en voor haar eigen veiligheid heeft zij geen contact met de media. Er worden weer 9 mensen opgepakt, allemaal leden van haar oppositiepartij Dalfa. Ze worden ervan beschuldigd dat zij een boek hebben gelezen “hoe je een dictator kan weg krijgen”. Dit boek is overigens op internet te vinden. Later worden twee vrouwen vrijgelaten.

Ze is erg blij met de post die zij vanuit Nederland krijgt.

In april verschijnt in dagblad De Telegraaf een interview met Victoire.

Victoire stuurt op Koningsdag een brief aan onze koning. Zij feliciteert hem o.a. met zijn verjaardag, bedankt hem voor de samenwerking tussen Nederland en haar land en geeft aan hoe deze samenwerking de basis kan zijn voor hervorming van bestuur en democratie in Rwanda.

Victoire en de leider van de Socialistische partij sturen aan de Senaat, de 2e Kamer en diverse belangrijke mensen in Rwanda een routekaart waarin zij aangeven wat niet goed gaat in hun land en wat de oplossingen zijn.

In de zomermaanden stuurt zij de routekaart naar mevrouw Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. In de begeleidende brief vraagt zij om een afspraak. 

Paul Ruesesabagina, een humanitair activist, “de held uit de film Hotel Rwanda”, weigert nog langer naar de rechtbank te komen: bij overleg met zijn advocaat is altijd iemand aanwezig zodat hij niet in vrijheid kan spreken. Ook worden documenten van hem afgepakt die hij ontvangt van zijn advocaat. Op deze manier is het proces niet voor te bereiden. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.

Activiteiten

Rechtszaak Thérèse Dusabe, moeder van Victoire.

Thèrèse heeft haar paspoort moeten inleveren na belastende verklaringen over genocide in 1994; zij heeft in Ter Apel opnieuw asiel aangevraagd. Op 14 april is er in aanwezigheid van haar advocaat en een tolk een interview bij de IND. Kern van de asielaanvraag is dat zij als moeder van de belangrijkste oppositieleider in Rwanda daar niet veilig is. De IND accepteert nauwelijks bewijzen die worden aangedragen en haar onschuld aantonen.

Gabriel Niyitegeka, echtgenoot van Régine Uwineza en zwager van Victoire, die eveneens beschuldigd wordt van genocide in 1994

In juni is er weer een gesprek bij de IND. In november zijn alle aanvullende stukken, met ontlastende informatie opgestuurd naar de IND. Daarbij valt op dat er veel bureaucratische tegenwerking is van instanties.

Crèche Intango

Via het Informatiebulletin vragen wij donaties voor de crèche. 

Van het geld worden o.a. watertanks, thermometers en andere zaken gekocht die van belang zijn om het coronavirus te bestrijden. Daarnaast is er voor de kinderen iedere dag een halve liter melk, vaak het enige voedsel dat zij krijgen. Tijdens de Corona-pandemie zijn de crèches soms gesloten.

Eindejaarsactie 

Dit keer zijn er in december geen kaarsen. Door Corona is levering door Reakt pas begin 2022 mogelijk.

Victoire Ingabire Umuhoza Prijs 2021 

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 8 maart 2021 houdt Victoire Ingabire een toespraak die in het  teken staat van de keuzes die zij heeft gemaakt in het leven. Ze besluit haar toespraak met de lijfspreuk 

“Everybody can choose to challenge!”. De Victoire Ingabire Prijs 2021 gaat naar Tasako Yonekawa’s.

Contact met de politiek

Wij blijven met regelmaat contact zoeken met de politiek. We schrijven mw. Kaag, Minister van Buitenlandse Zaken en hebben met twee van haar medewerkers een Zoom-conferentie. Wij attenderen hen op de reportage “Quand l’orange hollandaise….”

De Vaste Kamercommissies Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Ontwikkelingssamenwerking maken wij o.a. attent op de situatie van de oppositie in Rwanda, de arrestaties, de verdwijningen en de vrijheidsbeperking van Victoire en de toepassing van de 1F-procedure in Nederland.

Voor de verkiezingen in Nederland sturen we een brief naar alle partijen (37) waarin wij vragen om aandacht voor het oneigenlijke gebruik van de 1F-procedure. Als de verkiezingsuitslag bekend is, sturen we een brief aan de 17 regeringspartijen waarin we wederom de 1F-procedure onder de aandacht brengen. Van diverse partijen krijgen wij een positieve reactie en de vraag om hen op de hoogte te houden.

De Nationale Ombudsman reageert negatief op onze brief waarin wij onze zorgen uiten over de 1 F procedure. Zij kunnen ons niet steunen.

Petities

In 2021 steunen wij twee keer een petitie waarin onze regering wordt opgeroepen de 1F-procedure op de agenda te zetten van de Tweede Kamer.

Demonstratie op het Plein in Den Haag

Na de zomerstop staan we op het Prinses Irenepad 1 in Den Haag, voor de ingang van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de nieuwe plek waar kamerleden en regering zetelen in verband met de verbouwing van het Binnenhof. We zijn blij met deze plek. Er is veel minder ruimte dan op het Plein waardoor het aantal demonstraties zeer beperkt is. Daardoor vallen we wel veel meer op maar lukt het niet iedere keer toestemming te krijgen. Met de banners die we ophangen vestigen wij de aandacht op de 1F-procedure. (Met deze procedure dreigen Rwandezen hun Nederlands staatsburgerschap te verliezen.) We zijn er 1 x per veertien dagen van 11.00 – 13.00 uur omdat dan de kans groot is dat Kamerleden langs komen: 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 20 mei, 3 en 17 juni, 8 juli. Na de zomerstop staan we er op 9 en 23 september, 7 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december.

Voorlichting

Het informatiebulletin Victoire verschijnt dit jaar 9 keer. Het wordt gestuurd aan belangstellenden, waaronder Hart van Holland, Omroep Zuidplas en de kerken in Zevenhuizen/Moerkapelle, Oegstgeest en Katwijk.

Sociale Media

Website: Clément Hirwa houdt de website bij. Alle informatie die van belang is wordt op de site gezet: reportages, films, petities etc.

Instagram en Facebook: Noreen Zwanenburg maakt ons zichtbaar op Instagram en Facebook. Zij werkt nauw samen met Clément om zoveel mogelijk informatie via de sociale media te verspreiden.

Financiën

Dankzij de donateurs zijn wij in staat ons financiële steentje bij te dragen voor de missie van Victoire Ingabire en voor haar veiligheid.

Contact

Stichting FFDR

Celebesstraat 28

2341 XJ Oegstgeest
Email: info@ffdr.nl
Website: www.ffdr.nl

Facebook: ffdr

Instagram: @ffdr.nl


Vergaderingen
Het bestuur komt in het verslagjaar acht keer bijeen: 4 januari, 8 februari, 1 maart, 12 april, 31 mei, 5 juli,
4 oktober en 23 november. Door de Corona-maatregelen vonden de meeste vergaderingen plaats via video-app.

Financiën
De Stichting heeft een bankrekening specifiek voor steun aan Victoire Ingabire (publiciteits- en proceskosten).  Deze rekening wordt ook gebruikt voor donaties voor de crèche Intango in Kigali.