Toen Thérèse Dusabe naar Nederland kwam halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw, kreeg zij na het doorlopen van de asielprocedure een verblijfsvergunning. Ook voor de aanvraag van het Nederlands staatsburgerschap werd opnieuw onderzocht of zij echt nergens op een lijst stond van mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan de genocide.

Omdat er niets werd gevonden, kreeg zij het Nederlands paspoort.

Een aantal jaar geleden verscheen er een lijst met namen van mensen die door Rwanda werden beschuldigd van deelname aan de genocide van 1994. Ook Thérèse stond op deze lijst.

Via de 1F-procedure bij de IND werd zij vorig jaar op basis van uiterst discutabele en anonieme verklaringen schuldig bevonden en moest zij haar paspoort inleveren.

Zij vroeg opnieuw asiel aan en leverde weer bewijsstukken in waaruit blijkt dat zij onschuldig is. Toch is de staatssecretaris van Justitie nu voornemens haar asielverzoek af te wijzen en haar uit te zetten naar Rwanda.

De advocaat is wederom in beroep gegaan tegen de uitspraak.

In afwachting van de definitieve beslissing moet Thérèse zich a.s. zaterdag melden bij de IND voor een tijdelijk verblijfsdocument.

Uitnodiging bijwonen demonstratie zaterdag 7 mei:

Zoals jullie weten maken wij ons vanuit de FFDR al vele jaren zorgen over de ingewikkelde politieke situatie in Rwanda en in het bijzonder de situatie rond oppositieleidster Victoire Ingabire, haar familie en vertrouwelingen. Velen zijn sedert 1994 bedreigd, aangehouden, verdwenen, gevangen gezet of vermoord. Daarom demonstreren wij al vele jaren twee maal per maand voor de ingang van het parlementsgebouw.

Aanleiding demonstratie:

Deze maand heeft de staatssecretaris van justitie aangegeven dat hij het voornemen heeft om Thérèse Dusabe, de moeder van oppositieleidster Victoire Ingabire, Nederland uit te zetten. Dit in het verlengde van een discutabele 1F-procedure. Daarmee raakt Rwanda en de Nederlandse overheid de oppositie midden in het hart. Individuele burgers worden slachtoffer van grotere ( politieke en economische-) belangen.

Thérèse Dusabe wacht op zijn minst een gevangenschap van vele jaren.

Thérèse moet zich zaterdag 7 mei bij de IND melden voor het ophalen van documenten.

Wij willen haar ondersteunen met het organiseren van een korte demonstratie voor de ingang van de IND.

Wil je meer informatie kijk dan op onze website: www.FFDR.nl

Bijgevoegd de brief die wij deze maand naar de betrokken instanties en de politiek stuurden.

Datum:    Zaterdag 7 mei

Tijd:         Van 10.15 tot 11.15

Plaats:     Rijnstraat 8  2515 XP  Den Haag (t.o. Centraal Station)