Voorwoord

Op het moment dat wij het jaarverslag schrijven van 2020 worden wij geconfronteerd met het bericht dat
Thérèse Dusabe, de moeder van Victoire Ingabire, volgens de Raad van State haar paspoort moet inleveren. Dit in verband met de verdenking van het plegen van genocide in Rwanda. Daardoor verliest zij haar rechten op wonen, inkomen en bestaan in Nederland.

Je rechten verliezen door een 1F-procedure die de Nederlandse overheid misbruikt voor het uitzetten van haar onderdanen. Een 1F-procedure die gebruik maakt van anonieme verklaringen van personen uit Rwanda waar geen verweer tegen mogelijk is.

Het gaat bij de 1F-procedure in relatie tot Rwanda om een jacht op directe familieleden en vertrouwelingen van Victoire Ingabire. Haar echtgenoot, haar moeder, haar zwager. Dat ziet toch iedereen, zou je zeggen. Onze IND ogenschijnlijk niet, want die gaat vastberaden door met het medewerking verlenen aan het monddood maken van de oppositie in Rwanda. 

Wij zullen in 2021 net zo vastberaden doorgaan met aandacht vragen voor de misstanden in Rwanda, het monddood maken van de oppositie en deze bestuurlijke dwaling van de Nederlandse overheid.

februari 2021,

Frans Zwanenburg, voorzitter FFDR

Doelstelling

De stichting FFDR (Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda) is in 2009 opgericht. Zij heeft tot doel samen te werken met en steun te verlenen aan personen en organisaties die:

  • vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid in Rwanda bevorderen,
  • de sociale en economische stabiliteit van Rwanda bevorderen,
  • de Rwandese bevolking informeren over staatsinrichting, politiek, burgerrechten en -plichten,
  • open, transparante en democratische verkiezingen in Rwanda mogelijk maken.

De stichting werft daarvoor fondsen in Nederland en daarbuiten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur heeft zich tot taak gesteld om financiële middelen te verwerven voor proces- en publiciteitskosten. Zij zet zich in om de situatie van Victoire Ingabire zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en zal zich beperken tot de humanitaire kant van de zaak van Victoire.

Bestuur

Frans Zwanenburg is voorzitter van de FFDR: verslaggeving en correspondentie worden waargenomen door Marianne Vink; Régine Uwineza is naast penningmeester ook postadres, Noreen Zwanenburg ondersteunt het bestuur op het gebied van de Sociale Media.

Ontwikkelingen rond Victoire

De eerste maanden van 2020 moet Victoire zich 1 x per week melden bij de politie/Inlichtingendienst voor verhoor. Sinds ook in Rwanda Corona-maatregelen gelden, is zij niet meer opgeroepen. Het zou ook te maken kunnen hebben met de arrestatie van Paul Rusesabagina. Tijdens de genocide redde hij 1200 levens door mensen in zijn hotel op te vangen; later werd dit verfilmd in “Hotel Rwanda”. President Kagame heeft publiekelijk zijn  betrokkenheid bij de ontvoering ontkent.

In juni verdwijnt huisgenoot Venant Abayisenga, hij keert niet terug van boodschappen doen.

Bij een huiszoeking door de politie worden computers en telefoons meegenomen. Victoire wil dan een periode geen contact.

Tijdens de zomer gaat dochter Raïssa met haar twee kinderen naar Rwanda. Victoire geniet van de aanwezigheid van haar dochter en kleinkinderen.

In Rwanda beschikt tegenwoordig (bijna) iedereen over een mobiele telefoon. Schendingen van mensenrechten gaan door het gebruik van sociale media direct de wereld in waardoor de invloed van deze open sociale media groot is. Journalisten en bloggers worden nog steeds gearresteerd als zij kritische geluiden laten horen.

Dagblad NRC plaatst een artikel over “De lange arm van Kagame”. Er wordt ook een podcast over gemaakt (NRC 02.09.2020).

De aanvraag van Victoire voor een paspoort wordt niet gehonoreerd.

Victoire is blij met de verjaardags- en kerstpost die zij krijgt vanuit Nederland. Ze laat weten dat zij iedereen mist.

Václav Havel Prijs 2020 voor Kizito Mihigo

De populaire Rwandese zanger Kizito Mihigo, die gelijk met Victoire vrij kwam, is dood gevonden in zijn cel. Zelfmoord, zegt men. Hij bemoeide zich nooit met politiek. Het protestlied dat hij had geschreven/gezongen, bracht hem in de gevangenis. Hij wordt postuum onderscheiden met de Václav Havel Mensenrechten prijs 2020. De onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan kunstenaars die zich verzetten tegen de dictatuur.

Activiteiten

Rechtszaak Thérèse Dusabe, moeder van Victoire

Op 16 april zou de IND in beroep gaan tegen de uitspraak van de Raad van State. De zitting wordt, mede door de Corona-maatregelen uitgesteld tot 19 oktober. Er mogen 20 personen aanwezig zijn. Buiten op het Lange Voorhout/Kneuterdijk wordt door een aantal jongeren gedemonstreerd. De uitspraak wordt begin 2021 verwacht.

Gabriel Niyitegeka, echtgenoot van Régine Uwineza en zwager van Victoire: de hoorzitting bij de IND is op 26 mei 2020. Bij het kantoor van de IND wordt met ca. 20 personen gedemonstreerd tegen de 1F-procedure. De Corona-maatregelen worden strikt opgevolgd: met mondkapjes en 1,5 meter afstand.

Amnesty International en Human Rights Watch

Er worden brieven gestuurd naar AI en HRW waarin wij aandacht vragen voor de zorgelijke situatie van Victoire en allen die in Nederland worden beschuldigd van deelname aan de genocide in 1994 in Rwanda.

Dagblad Trouw

Er is diverse keren contact met één van de journalisten van Dagblad Trouw over de zorgen die wij hebben over de toepassing van de 1F-procedure.

Crèche Intango

Op verzoek van Victoire gaan we de crèche Intango in Kigali financieel steunen. In Rwanda is voorschools onderwijs verplicht om toegelaten te worden op de basisschool. Voor gezinnen die deze vorm van onderwijs niet kunnen betalen, is een aantal jaar geleden met hulp van Victoire deze crèche opgericht. De kinderen leren basisvaardigheden en een brede algemene ontwikkeling. Via het Informatiebulletin roepen wij donateurs op.

Eindejaarsactie

Bij de kerken in Zevenhuizen, Oegstgeest en Katwijk worden kaarsen afgegeven als dank voor de betrokkenheid en financiële steun die wij mogen ontvangen. De medewerkers van het Plein en andere direct betrokkenen krijgen ook een kaars.

Victoire Ingabire Umuhoza Prijs 2020

De uitreiking in Brussel van de 9e Victoire Ingabire Umuhoza Prijs op 14 maart gaat niet door i.v.m. de beperkende maatregelen rondom het Corona-virus. Extra jammer, want er zijn veel aanmeldingen uit binnen- en buitenland. Dit heeft o.a. te maken met de moord op de populaire zanger Kizito Mihigo.

14 oktober Ingabiredag

Op 28 oktober wordt de speech van Victoire ter gelegenheid van de jaarlijkse Ingabiredag uitgezonden via internet. (https:www.google.nl/amp/s/www.therwandan.com/the-speech-of-mrs-victoire-ingabire-umuhoza-on-the-occasion-of-the-ingabire-day-2020/amp/)

Contact met de politiek

Met regelmaat maken wij de leden van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Ontwikkelingssamenwerking en een aantal parlementsleden attent op de situatie van de oppositie in Rwanda, de vrijheidsbeperking van Victoire en de toepassing van de 1F-procedure in Nederland. Op onze brieven (5) krijgen we één reactie, de Vaste Kamercie Buitenlandse Zaken neemt onze brief van 10/7/2020 voor kennisgeving aan.

We sturen het persbericht van Dalfa (politieke partij van Victoire) over de benoeming van Laure Uwase in de Belgische Parlementaire Commissie over onderzoek naar het koloniale verleden, naar de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken e.a.

Actiemateriaal

We laten nieuwe banners maken om de 1F-procedure onder de aandacht te brengen van publiek en parlement. De banner met foto’s van Kizito Mihigo schenken we aan de demonstratiegroep in Brussel.

Hart van Holland, Zuidplas

In de dorpskrant van Zuidplas komt een verslag van de uitreiking van de Mensenrechten Prijs 2020 Spanje en informatie over de crèche Intango in Kigali.

Demonstratie op het Plein in Den Haag

De demonstraties op het Plein gaan door. Wij blijven aandacht vragen voor Victoire en voor Rwandezen die door het gebruik van de 1F-procedure hun Nederlands staatsburgerschap (dreigen te) verliezen.

Door de Corona-maatregelen kunnen we tussen half maart en begin juni niet op het Plein staan. Toch zijn we er 15 keer, één keer in de veertien dagen op donderdag van 11.30 – 14.00 uur op onze vaste plek voor de ingang van de Tweede Kamer: 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 5 maart, 18 juni en 9 juli. Na de zomerstop gaan we door op 3 en 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december.

We moeten de vergunning steeds per maand aanvragen bij de Gemeente Den Haag.

Voorlichting
Het informatiebulletin Victoire verschijnt dit jaar 10 keer. Het wordt gestuurd aan belangstellenden, HartvanHolland, Omroep Zuidplas en de kerken in Zevenhuizen/Moerkapelle, Oegstgeest en Katwijk.

Sociale Media

Website: Clément Hirwa houdt de website bij.

Instagram en Facebook: Noreen Zwanenburg maakt ons zichtbaar op Instagram en Facebook. Zij werkt nauw samen met Clément om zoveel mogelijk informatie via de sociale media te verspreiden.

Financiën

Dankzij de donateurs zijn wij in staat ons financiële steentje bij te dragen voor de dagelijkse verzorging van Victoire en voor haar veiligheid.

Contact

Stichting FFDR

Celebesstraat 282341 XJ Oegstgeest
Email: info@ffdr.nl
Website: www.ffdr.nl
Facebook: ffdrInstagram: @ffdr.nl


Vergaderingen
Het bestuur komt in het verslagjaar acht keer bijeen: 13 januari, 17 en 24 februari, 11 mei, 8 juni, 6 juli,
28 september en 23 november.

Financiën
De Stichting heeft een bankrekening specifiek voor steun aan Victoire Ingabire (publiciteits- en proceskosten).  Deze rekening wordt ook gebruikt voor donaties voor de crèche Intango in Kigali.

Share