FOUNDATION for FREEDOM and       DEMOCRACY in
RWANDA


Jaarverslag 2019

Voorwoord

Stel je voor, je hebt een mooi en vrij rustig leven met je gezin in Zevenhuizen. Je woont in een land
waar rechten van individuele inwoners worden gerespecteerd (2010).

Stel je voor, je denkt steeds vaker aan je geboorteland Rwanda, waar een bruut regiem rechten van mensen ondergraaft.

Stel je voor, je start een politieke beweging om democratie te bevorderen in dat zelfde land Rwanda.

Stel je voor, het wordt serieus en je keert na 19 jaar terug naar ‘jouw land’ en stelt je verkiesbaar voor de politiek om een verschil te kunnen maken.

Stel je voor, nog voordat je echt voet aan de grond hebt gekregen, wordt je gevangengezet, je bent ineens ‘een terrorist’. 

Stel je voor, je raakt verzeild in een politiek proces waar de rechten van de verdachte worden geschonden.

Stel je voor, na een lang voorarrest word je veroordeeld tot 15 jaar cel.

Stel je voor, je zit veelal geïsoleerd in gevangenschap.

Stel je voor, je moet dagelijks bezorgd zijn voor je leven, jouw maaltijden worden daarom dagelijks buiten de gevangenis bereid.

Stel je voor, dat je na 8 jaar plotseling vrij komt.

Stel je voor, je verblijft buiten de muur van de gevangenis, maar je bent niet echt vrij.

Stel je voor, het internationale hof voor de rechten van de mens in Arusha, Tanzania, veroordeelt jouw proces en stelt jou in het gelijk.

Stel je voor, je moet je desondanks regelmatig melden voor intimiderende/onduidelijke verhoren.

Stel je voor, je naaste medewerkers worden vermoord of verdwijnen.

Stel je voor, de Nederlandse autoriteiten proberen jouw man en je moeder uit het land te zetten waar jij je 10 jaar geleden veilig voelde. Uit te zetten, let wel, naar Rwanda.

Stel je voor, je vecht door en start een nieuwe politieke beweging, DALFA, omdat je na 10 jaar nog steeds gelooft in jouw idealen en missie.

Stel je voor, dat wordt gezien en je krijgt een internationale prijs voor de rechten van de mens in Madrid (2019). 

Stel je voor, er is een grote groep mensen in diverse landen die jouw ingewikkelde weg willen steunen omdat ook zij geloven in jouw idealen en missie.

Daarom steunen wij ook in 2020 het werk van Victoire Ingabire.

maart 2020,

Frans Zwanenburg, voorzitter FFDR

Doelstelling

De stichting FFDR (Foundation for Freedom and Democracy in Rwanda) is in 2009 opgericht. Zij heeft tot doel samen te werken met en steun te verlenen aan personen en organisaties die:

  • vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid in Rwanda bevorderen,
  • de sociale en economische stabiliteit van Rwanda bevorderen,
  • de Rwandese bevolking informeren over staatsinrichting, politiek, burgerrechten en -plichten,
  • open, transparante en democratische verkiezingen in Rwanda mogelijk maken.

De stichting werft daarvoor fondsen in Nederland en daarbuiten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur heeft zich tot taak gesteld om financiële middelen te verwerven voor proces- en publiciteitskosten. Zij zet zich in om de situatie van Victoire Ingabire zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en zal zich beperken tot de humanitaire kant van de zaak van Victoire.

Bestuur

Frans Zwanenburg is voorzitter van de FFDR: verslaggeving en correspondentie worden waargenomen door Marianne Vink; Régine Uwineza is naast penningmeester ook postadres.

Ontwikkelingen rond Victoire

Op 9 maart wordt het lichaam gevonden van Anselme Mutuyimana, persoonlijk assistent van Victoire. De impact op Victoire is groot. Internationaal is er veel aandacht, o.a. door Amnesty International. Zij vragen inmiddels om een onafhankelijk onderzoek naar de verdwijning van leden van de FDU.

Victoire start een campagne waarin zij iedere maand op de 8e aandacht vraagt voor haar vice-voorzitter die sinds 8.10.2018 uit de gevangenis verdween en voor de moord op Anselme.

De Rwandese media verspreiden nog steeds negatief nieuws of onwaarheden over Victoire. In de laatste maanden van 2019 moet Victoire zich veelvuldig melden bij de autoriteiten. Ze wordt verhoord over de dood van haar partijgenoot en moet soms uren wachten zonder dat er een gesprek plaatsvindt. Zo langzamerhand voelt Victoire zich alleen thuis veilig en gaat ze na 17.00 uur niet meer de deur uit.

Aan het einde van het jaar komt het bericht dat Victoire een nieuwe partij heeft opgericht: DALFA. Zij geeft de voorkeur aan een partij met een programma ’binnen’ Rwanda. FDU-Inkingi bestaat voornamelijk uit oppositiepartijen in het buitenland. Bijwonen van vergaderingen en overleg is voor niemand mogelijk.
Victoire is ontzettend blij met post die zij krijgt vanuit Nederland, zoals de kerstkaarten.

Activiteiten

Rechtszaak Lin Muyizere, echtgenoot van Victoire

Er komt geen hoger beroep in de zaak van Lin Muyizere. Ter gelegenheid hiervan worden betrokkenen uitgenodigd bij Lin thuis om te vieren dat hij zijn Nederlandse paspoort terugkrijgt.

Rechtszaak Thérèse Dusabe, moeder van Victoire

Op 19 juni is de rechtszaak van Thérèse waarin zij het intrekken van haar paspoort aanvecht. Zij wordt beschuldigd van deelname aan de genocide in 1994. Zowel vanuit Zevenhuizen als vanuit haar woonplaats Katwijk komen velen haar steunen. Ook vanuit België komen veel mensen naar Den Haag. Op 28 oktober komt het bericht dat de rechtbank haar bezwaar niet ontvankelijk verklaart. In afwachting van het Hoger Beroep gaat Thérèse op 10 december naar de Raad van State om haar paspoort (tijdelijk) terug te vragen. Vlak voor Kerstmis komt het bericht dat de Raad van State heeft beslist dat haar paspoort moet worden teruggegeven tot het Hoger Beroep.

Wim Laman

Op 25 mei overlijdt Wim Laman. Hij was een vast gezicht bij ons op het Plein. Wim was een betrokken en positief mens die met ons meedacht en zich inzette waar hij kon. Bijna iedereen van het Plein is aanwezig bij het afscheid.

Symposium 25 jaar na de genocide

Het Afrika Studiecentrum van de universiteit Leiden organiseert op 9 mei in Den Haag een seminar over “25 jaar na de genocide in Rwanda”. Sprekers zijn Bert Ingelaere en Filip Reyntjens. Régine Uwineza, John Rwamayanja en Marianne Vink wonen het seminar bij.

Eindejaarsactie

Bij de kerken in Zevenhuizen, Oegstgeest en Katwijk worden kaarsen afgegeven als dank voor de betrokkenheid en financiële steun die wij mogen ontvangen. De medewerkers van het Plein en andere direct betrokkenen krijgen ook een kaars.

Victoire Ingabire Umuhoza Prijs 2019

Op zaterdag 9 maart wordt in Brussel voor de achtste keer de Victoire Ingabire Umuhoza Prijs voor Vrede en Democratie uitgereikt. Er is dit jaar een enorme belangstelling. Velen zijn spontaan naar de zaal gekomen als bekend wordt dat de persoonlijk assistent van Victoire, Anselme Mutuyimana, is vermoord.

De winnaars van 2019 zijn: Jean-Pierre Mbelu, abt, filosoof en politiek analist; Abraham Kiplangat Mutai, één van de beste schrijvers op o.a. Twitter, hij is een fervent verdediger van een betere samenleving zonder corruptie; Robin Philpot, Canadees journalist en essayist.

Internationale Prijs van Spanje voor de Rechten van de Mens 2019
Op 5 december wordt in Madrid de Internationale Prijs voor de Rechten van de Mens 2019 toegekend aan Victoire. Har echtgenoot Lin Muyizere, haar kinderen Raïssa en Rist en haar zus Régine Uwineza gaan naar Madrid om de prijs in ontvangst te nemen. Er komt een foto met tekst in Hart van Holland, de dorpskrant van Zuidplas. De landelijke pers schrijft niets over de prijs.

Ingabiredag Brussel

Op 19 oktober wordt in Brussel de jaarlijkse Ingabiredag georganiseerd. De belangstelling is groot. Victoire spreekt de aanwezigen toe via internetverbinding. Régine Uwineza is aanwezig.

Contact met de politiek e.a.

Ook dit jaar sturen wij regelmatig brieven naar de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken en een aantal betrokken parlementsleden om hen te informeren over de situatie van Victoire en de mensen om haar heen, alsook over de situatie van Thérèse Dusabe.

In oktober sturen we een brief met daarin een opsomming van leden van de oppositie en naaste medewerkers van Victoire die sinds 2016 zijn verdwenen of vermoord.

Wij attenderen hen op het boek “De waarheid over Rwanda, het regime van Paul Kagame” van Judy Rever. Het boek geeft een schokkend beeld van de gebeurtenissen die in Rwanda plaatsvonden en nog steeds aan de orde zijn. Frans onderhoudt het contact met Henk Valk, CU, en overhandigt hem een exemplaar van het boek.

Aan Jan Pronk en Sigrid Kaag, minister buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking wordt een brief gestuurd met het verzoek om met elkaar van gedachten te wisselen over Rwanda en wat onze rol zou kunnen zijn. Wij krijgen geen reactie. Ook niet op het boek van Judy Rever dat wij voor Sigrid Kaag afgeven bij de Tweede Kamer.

Actiemateriaal

De geplastificeerde A-4 vellen worden vervangen door A-3 posters met een zwart-wit foto van Victoire.

Zonodig kunnen we de teksten aanpassen aan de situatie. De oranje banner blijft gehandhaafd.

Demonstratie op het Plein in Den Haag

Wij blijven demonstreren op het Plein en vragen aandacht voor Victoire en voor Rwandezen die met uitzetting uit Nederland worden bedreigd. Wij zijn er 17 keer, één keer in de veertien dagen op donderdag van 11.30 – 14.00 uur op onze vaste plek voor de ingang van de Tweede Kamer: 10 en 24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 16 mei, 6 en 20 juni. Onze demonstratie op 4 juli kan niet doorgaan omdat er geen ruimte is voor ons op het Plein. Na de zomerstop gaan we door op 26 september, 10 en 31 oktober, 4 en 28 november en 12 december.

We moeten de vergunning steeds per maand aanvragen bij Operationele Zaken.

Voorlichting

Het informatiebulletin Victoire verschijnt dit jaar 8 keer. Het wordt gestuurd aan belangstellenden, HartvanHolland, Omroep Zuidplas en de kerken in Zevenhuizen/Moerkapelle, Oegstgeest en Katwijk.

Website

Clément Hirwa houdt de website bij. Door een ’foutmelding’ is de site geruime tijd niet bereikbaar.

Clément vernieuwt de website waardoor de uitstraling sober en overzichtelijk wordt.

Financiën

Dankzij de donateurs zijn wij in staat ons financiële steentje bij te dragen voor de dagelijkse verzorging van Victoire en haar veiligheid.

Contact

Stichting FFDR

Celebesstraat 28

2341 XJ Oegstgeest
Email: info@ffdr.nl
Website: www.ffdr.nl


Vergaderingen
Het bestuur komt in het verslagjaar acht keer bijeen: 7 januari, 11 februari, 1 april, 20 mei, 17 juni,
23 september, 28 oktober en 2 december.

Financiën
De Stichting heeft een bankrekening specifiek voor steun aan Victoire Ingabire (publiciteits- en proceskosten). De rekening voor algemene doelen is opgezegd.

Share