Aan

de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken, mevr. P. Dijkstra

Mevrouw A. Kuiken, PvdA
De heer S. Sjoerdsma, D66
De heer J. Voordewind, CU
De heer H. Valk, CU
De heer M. van Helvert, CDA


Zevenhuizen/Nieuwerkerk aan den IJssel, 25 januari 2020.Dames en heren,

Betreft: situatie van Thérèse Dusabe, de moeder van Victoire IngabireOp 16 december 2019 informeerden wij u over de situatie van Mw. Thérése Dusabe, de moeder van Victoire Ingabire.

Op 10 december vond bij de Raad van State de zitting plaats waarin de advocaat van Mevrouw Dusabe verzocht om zijn cliënte haar paspoort en dus het recht op basisvoorzieningen terug te geven zoals wij die kennen in Nederland tot het Hoger Beroep plaatsvindt.

Op 23 december kwam de uitspraak van de Raad van State waarin mw. Dusabe in het gelijk werd gesteld. Men vond het onrechtvaardig om iemand op voorhand de voorlopige voorzieningen te onthouden.

Met vriendelijke groeten,Frans Zwanenburg, voorzitter FFDR
Marianne Vink, bestuurslid FFDR
Hertenkruid 14, 2914 TD Nieuwerkerk aan den IJssel,
lelievink@ziggo.nl

Website: www.ffdr.nl

Share