Aan
de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken, mevr. P. Dijkstra

Mevrouw A. Kuiken, PvdA
De heer S. Sjoerdsma, D66
De heer J. Voordewind, CU
De heer H. Valk, CU
De heer M. van Helvert, CDA

Zevenhuizen/Nieuwerkerk aan den IJssel, 16 december 2019.



Dames en heren,

Betreft: situatie van Victoire Ingabire en de mensen om haar heen


Zo vlak voor het kerstreces willen wij u informeren over een aantal zaken.

Op 5 december jl. werd in Madrid de Internationale prijs voor de Rechten van de Mens van Spanje 2019 toegekend aan Victoire Ingabire. Haar echtgenoot Lin, haar kinderen Rist en Raïssa en haar zus Régine waren hierbij aanwezig. Rist nam de prijs in ontvangst en Raïssa sprak een dankwoord uit. Daarna was er via internet verbinding met Victoire en sprak zij de aanwezigen toe. De kinderen hebben een hoge prijs moeten betalen voor de ontwikkelingen in Rwanda, maar deze prijs neemt niemand hen af!

Victoire moet zich regelmatig (soms dagelijks) melden bij de autoriteiten. Soms moet zij uren wachten en wordt ze aan het eind van de dag zonder te zijn verhoord weer naar huis gestuurd.

Zij mag niets meenemen: geen drinken, eten, telefoon etc.

Op 4 oktober jl. kreeg Thérèse Dusabe, de moeder van Victoire, bericht dat het beroep tegen het intrekken van haar paspoort niet is overgenomen door de rechtbank. (De rechtszaak vond plaats op 19 juni 2019.) Zij gaat in Hoger Beroep tegen deze uitspraak.

Op 10 december jl. vond bij de Raad van State een zitting plaats waarin de advocaat van mevrouw Dusabe verzocht om teruggave van het paspoort totdat het Hoger Beroep plaatsvindt.

Er waren veel mensen naar de zitting gekomen om haar te steunen.

De uitspraak wordt binnen 2 weken verwacht.

Wij hopen dat wij ook in 2020 kunnen rekenen op uw aandacht en inzet voor mensen als mw. Dusabe want zij hebben uw steun hard nodig. Wij kunnen u informeren over zaken die spelen, u bent in de positie om er iets aan te doen en te voorkomen dat mensen worden teruggestuurd naar Rwanda waar hen een onzeker leven wacht.


Wij wensen u goede feestdagen.

Met vriendelijke groeten,

Frans Zwanenburg, voorzitter FFDR

Marianne Vink, bestuurslid FFDR Hertenkruid 14, 2914 TD Nieuwerkerk aan den IJssel
lelievink@ziggo.nl

Website: www.ffdr.nl

Share